Amenzi de până la 10.000 de lei pentru angajatorii care nu anunță locurile de muncă vacante și ocuparea acestora

Angajatorii care nu anunță locurile de muncă vacante și ocuparea lor la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj, riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Reprezentanții instituției reamintesc tuturor angajatorilor, persoane fizice și juridice de drept public sau privat că, potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au obligația de a comunica agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă toate locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Comunicarea locurilor de muncă vacante se realizează prin completarea şi transmiterea ”Anexei 1A” din Normele metodologice pentru aplicarea legii precizate. De asemenea, angajatorii au obligaţia să comunice şi ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost declarate la AJOFM, în termen de o zi de la data ocupării acestora, în condiţiile legii, iar în acest sens completează și transmit ”Anexa1B” din Normele metodologice pentru aplicarea Legii 76/2002. Conform legislației în vigoare, locurile de muncă vacante sunt locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou create. O altă sancțiune cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei riscă și angajatorii care au încadrat în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj. Aceștia au obligaţia de a anunţa în termen de trei zile la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia, șomerii angajați, au fost înregistraţi.

Alte articole

Leave a Comment