Amenzi de 45.000 de lei în urma controalelor Inspecției Muncii

Pe parcursul lunii iunie 2018, inspectorii de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj au desfășurat mai multe controale în domeniile de competență privind relațiile de muncă, securitate și sănătate în muncă,  privind respectarea legislației în vigoare. Activitatea inspectorilor sălăjeni a vizat, cu prioritate, identificarea și sancționarea muncii nedeclarate în vederea descurajării și diminuării acestui fenomen, care în fapt, reprezintă tot o forma de evaziune fiscală. În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați un număr de 66 agenți economici dintre care 31 au fost sanctionați, aplicându-se șase amenzi și 53 avertismente. În urma controalelor, au fost depistate șase persoane care munceau fără a avea întocmite contracte individuale de muncă,  angajatorii fiind sancționati contravențional.

Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi au fost: nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat; nerespectarea obligației de a elibera o adeverință de vechime în muncă la încetarea activității salariatului; necompletarea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale.

Cuantumul total al amenzilor contraventționale aplicate a fost de 32.800 lei. Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente  se referă la nerespectarea obligației păstrării copiei contractului individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea dispozițiilor legale privind munca de noapte; nerespectarea prevederilor  privind  sărbătorile legale ; completarea registrului cu date eronate sau incomplete; completarea registrului de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizia angajatorului.În domeniul securității și sănătătii în munca au fost controlați un număr de 41 de agenți economici aplicându-se două amenzi în valoare totală de 13.000 lei  pentru neinstruirea salariaților în domeniul SSM, respectiv lipsa verificărilor periodice ISCIR a echipamentelor de muncă și 19 de avertismente.

 

Leave a Comment