Ajutorul de deces se poate obține online

Potrivit OUG nr. 32/2020, ajutorul de deces se acordă pe baza următoarelor documente:
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
– copia certificatului de deces;
– copia actului de identitate al solicitantului;
– copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
– copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
– copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
– copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii.
M.S.

Alte articole

Leave a Comment