Ajutorul de deces se acordă în termen de trei zile de la solicitare

Casa Județeană de Pensii Sălaj aduce noi precizări cu privire la acordarea ajutorului de deces. Începând din data de 6 ianuarie 2018, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 3/2018, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 4.162 de lei; în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.081 de lei.

Începând din data de 1 ianuarie 2018, în cazul decesului asiguratului cât și în cazul decesului unui membru de familie al acestuia, competența teritorială a acordării ajutorului de deces revine casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a asiguratului (care a decedat) sau pe raza de domiciliu a asiguratului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie (care a decedat).

Ajutorul de deces se achită în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare.

Cererile pentru acordarea ajutorului de deces înregistrate începând cu data de 1 ianuarie 2018, vor fi soluționate, indiferent de data decesului, cu respectarea termenului general de prescripție de 3 ani de către Casa Județeană de Pensii Sălaj.

Pentru verificarea calității de asigurat la data decesului, se va prezenta, în plus, după caz, casei teritoriale de pensii un extras de pe REVISAL, eliberat de unitatea angajatoare, iar în cazul funcționarilor publici încetarea raportului de serviciu.

 

One Thought to “Ajutorul de deces se acordă în termen de trei zile de la solicitare”

  1. Anonim

    Daca stie cineva sa ma ajute, daca un frate a decedat in luna august si nu a avut numai ajutor de la primarie de 150 lei are drept la ajutor de deces.Multumesc

Leave a Comment