Adolescenții de peste 16 ani pot ieşi neînsoţiţi din ţară

Noile reglementări legislative privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, care au intrat în vigoare din 20 august, prevăd faptul că adolescenții care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate fără a mai fi însoțiți de un adult. Cu toate acestea, există anumite condiții în care se poate întâmpla acest lucru. Concret, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani (titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate), poate să se deplaseze în străinătate neînsoţit, în următoarele trei situaţii: pentru a merge în vizită la rude, pentru studii sau pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol. În funcţie de scopul declarat la ieşirea din ţară, minorul va trebui să prezinte la controlul de frontieră o serie de acte doveditoare menționate în lege.

Pentru deplasarea în vizită la rude, minorul trebuie să aibă asupra lui o declaraţie autentificată (provenită, după caz, din partea ambilor părinţi, sau din partea părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau acord notarial, sau din partea părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, sau a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal) care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei în statul sau statele de destinaţie, perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi scopul călătoriei. Este obligatoriu să se menționeze, în mod expres, faptul că deplasarea minorului care părăsește țara se face la rude. Declaraţia autentificată a părinţilor trebuie prezentată în original la ieşirea din ţară şi nu în format electronic, pentru a putea fi verificată de către poliţiştii de frontieră prin accesarea unei baze de date legal constituită în acest sens.

Pentru deplasarea la studii sau pentru a participa la concursuri oficiale, minorul trebuie să prezinte, la fel ca în primul caz, declaraţia autentificată din care să rezulte faptul că deplasarea se realizează în scopul participării la studii sau la o serie de concursuri oficiale. În acest sens, trebuiesc prezentate și documentele doveditoare privind participarea minorului la aceste activități, emise de instituţia organizatoare (din care să rezulte perioada activităților precum şi statul sau statele în care se vor desfăşura studiile sau concursurile).

Pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea minorului îi este pusă în pericol, el trebuie să prezinte la graniță tot o declaraţie autentificată, din care să reiasă faptul că  deplasarea se va realiza în scopul urmării unui tratament medical. De asemenea, și în acest caz sunt necesare documentele care să ateste situaţia medicală a minorului în cauză, emise sau avizate de către autorităţile medicale române. Se va preciza totodată perioada şi statul ori statele în care urmează să se acorde tratamentul medical recomandat.

2 Thoughts to “Adolescenții de peste 16 ani pot ieşi neînsoţiţi din ţară”

  1. […] Noile reglementări legislative privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, care au intrat în vigoare din 20 august, prevăd faptul că adolescenții care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate fără a mai fi însoțiți de un adult. Cu toate acestea, există anumite condiții în care se poate întâmpla acest lucru. Concret, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani (titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate), poate… Citeste mai mult […]

  2. […] Noile reglementări legislative privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, care au intrat în vigoare din 20 august, prevăd faptul că adolescenții care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate fără a mai fi însoțiți de un adult. Cu toate acestea, există anumite condiții în care se poate întâmpla acest lucru. Concret, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani (titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate),  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment