Admiterea 2019 în MAI: 2.800 de locuri în Poliție, Pompieri, Jandarmerie și Poliția de Frontieră

Peste 2.800 de locuri în Poliție, Poliția de Frontieră, Pompieri și Jandarmerie sunt scoase la concurs pentru încadrare, în anul 2019, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) . Persoanele interesate să urmeze o carieră în domeniu trebuie să se înscrie la sediul structurii de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sălaj, până în data de 23 noiembrie 2018.

Următoarea sesiune de admitere pentru şcolile de agenţi sau subofiţeri ale MAI va avea loc în perioada 10 – 21 ianuarie 2019, anunță Ministerul Afacerilor Interne.

Sesiunea de admitere ce va avea loc în perioada 10 – 21 ianuarie 2019. Cele peste 2.800 de locuri disponibile sunt împărțite astfel:

Poliţia Română – 1.600 locuri, Poliţia de Frontieră – 280, Jandarmerie – 700 locuri, Pompieri – 300 locuri. Din 2018. proba sportivă constă în parcurgerea unui traseu prevăzut cu 11 obstacole. Limită de înălţime nu mai este prevăzută în regulament și la specializările Poliţie şi Frontieră nu mai este prevăzută limită maximă de vârstă.

Pentru Poliţie, Frontieră şi Jandarmerie candidaţii nu trebuie să aibă semne particulare sau tatuaje care nu se acoperă de vestimentaţie în ţinuta de vară. Prevederea nu este valabilă pentru pompieri. Media generală la purtare din timpul liceului –trebuie să fie minim 9,00.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere conţine următoarele documente: cererea de înscriere şi Curriculum Vitae (CV); copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

cazierul judiciar; o fotografie color, mărimea 9×12 cm; fişa medicală-tip de încadrare în MAI; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului de admitere, introduce în dosarul de recrutare avizul psihologic.

În urma desfăşurării concursului de admitere, compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidaţilor declaraţi „admis”: nota de cunoaştere; procesele-verbale de distrugere privind rezultatele verificărilor efectuate prin intermediul structurilor de cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţele speciale ale Poliţiei Române şi ale Serviciului Român de Informaţii pentru persoanele menţionate în tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului.
Structura de resurse umane efectuează, în volum complet, activitățile de cunoaștere a candidaților declarați admis, completează dosarele de recrutare, conform reglementărilor în vigoare, și le transmit instituțiilor de învățământ în termen de cel mult 30 de zile, cu propunere de înmatriculare/neînmatriculare/exmatriculare.

Pentru candidații cu opțiune programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” București-Băneasa, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, unităţile de recrutare sau, după caz, structurile care asigură gestiunea resurselor umane pentru unităţile unde sunt încadraţi candidaţii, eliberează o adeverinţă privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare prevăzute de lege.

 

 

Alte articole

Leave a Comment