Absolvenții promoției 2021 pot beneficia de indemnizaţie de şomaj

Absolvenţii de învățământ promoția 2021 pot să se înregistreze în evidenţele Agenției Județeane pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie, în scopul integrării pe piaţa forţei de muncă.

Absolvenţii care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, dar și de măsuri de stimulare a ocupării, respectiv prime. Documentele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele AJOFM ca și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate, diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, Curriculum Vitae, declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate (https://bit.ly/3w65lsY) și acord de utilizare a datelor cu caracter personal (https://bit.ly/3tNoler). Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. De precizat este faptul că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat. Potrivit reprezentanților AJOFM Sălaj, în cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare. În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ. Informații  cu privire la acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afişate pe site-ul instituției www.anofm.ro, secțiunea “Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj și venituri de completare”.

Leave a Comment