Absolvenţii din Sălaj, aşteptaţi să se angajeze. Locuri de muncă există

Absolvenţii sălăjeni din acest an sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele Agenţiei Judeţene  pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj  pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie, în scopul integrării acestora pe piaţa muncii.

AJOFM Sălaj anunţă că absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării prin acordarea unor prime financiare. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiei județene ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate; diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii; CurriculumVitae şi declarația pe proprie răspundere privind starea de sănătate acord de utilizare a datelor cu caracter personal.  Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare. În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

 

One Thought to “Absolvenţii din Sălaj, aşteptaţi să se angajeze. Locuri de muncă există”

  1. […] Absolvenţii sălăjeni din acest an sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele Agenţiei Judeţene  pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj  pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie, în scopul integrării acestora pe piaţa muncii. AJOFM Sălaj anunţă că absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de… Citeste mai mult […]

Leave a Comment