ABC-ul despăgubirilor: pașii pe care trebuie să-i urmăm dacă suntem victima unui accident

Victimele accidentelor auto au, potrivit legislației în vigoare, dreptul la despăgubiri în urma consecințelor accidentelor, din punct de vedere fizic și psihic. Vedeti mai jos ce aveți de făcut în cazul unui accident auto, pentru a primi despăgubiri, eveniment rutier în care sunteți victimă.

România este o țară cu o rată a accidentelor auto extrem de crescută, fără să mai adăugăm că, înainte de 2016, orice persoană își putea lua carnetul auto astfel nefiind condiționat un nivel minim de pregătire educațională generală. Astfel, rata accidentelor, din nefericire, a crescut, iar un accident auto înseamnă o adevărată corvoadă de ordin fizic, psihologic, de la traume/daune până la decesul persoanei implicate, de cele mai multe ori nu din vina ei.
Astfel, este necesar să facem o enumerare a sițuatiilor prin care poate trece o victima sau familia acesteia și astfel să definim ceea ce poate face ea sau familia ei pentru a primi o despăgubire financiară, egală cu suferința prin care a trecut.

Conform legii 132/2017 (4) Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:
a) pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de
numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României;
b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României.

 Persoanele accidentate pe trecerea de pietoni

Dacă ați fost lovit de un autovehicul pe trecerea de pietoni, niciodată poate intra în discuție vinovăția dumneavoastră astfel toți conducătorii auto sunt obligați de lege să fie extrem de precauți în apropierea acestor locuri permise trecerii pietonilor.
Primul pas pe care trebuie să-l urmeze victima este să obțină un certificat medico legal constatator al vătămărilor, iar apoi să formuleze o plângere penală solicitând ca persoana vinovată de producerea accidentului să fie trasă la răspundere. Această plângere penală poate fi întocmită foarte bine și corect având sprijinul unui avocat și după emiterea certificatului medico legal.

De asemenea, și organul de cercetare poate sa emite o adresă către Serviciul de Medicină Legală solicitând să se stabilească dacă v-a fost sau nu pusă în primejdie viața sau dacă ați suferit o infirmitate, câte zile de îngrijiri medicale au fost necesare, dacă ați suferit un prejudiciu de ordin estetic grav și permanent și dacă v-a fost afectată temporar/permanent, total/parțial capacitatea de muncă, toate aceste aspecte fiind de esența sa contureze viitoarea paguba pe care o puteți primi de la asigurarea celui vinovat!
După ce apare certificatul medico legal se pot contura două situații posibile astfel, în situația în care au fost necesare mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, dacă viața v-a fost pusă în pericol sau dacă se constată că ați suferit o infirmitate sau un prejudiciu estetic grav deja se discuta despre vătămare corporala și astfel o posibila despăgubire s-ar putea ridica și pana la 1000.000 euro în funcție de gravitatea accidentului.
În urma producerii unui accident, vor rezulta aproape întotdeauna daune materiale și suferințe de natură psihică ce se traduc prin plata din partea celui vinovat (asigurării celui vinovat) a unor sume de bani pentru a putea compensa cumva suferințe produse dar și sa acopere daunele materiale.

Prin urmare, dauna materială poate consta în beneficiul sau câştigul pe care victima accidentului nu l-a mai putut realiza, spre exemplu acesta era taximetrist iar în urma pierderii capacității de a conduce, asigurarea celui vinovat urmează să-l despăgubească viager (toată viața) pentru posibilele sume pe care le-ar fi putut genera.
Trebuie spus că, în anumite situații, cel ce este victima unui accident, poate să decedeze iar la daune materiale vor fi îndreptăţite părţile vătămate sau moştenitorii acestora, în calitate de succesibili, urmând sa facă dovada daunelor materiale, dar și morale.
De regulă, pentru fiecare victimă în situațiile prezentate, accidentul este evenimentul ce poate schimba uneori ireversibil condiţiile de viaţă şi calitatea vieţii lor și astfel este necesar ca orice sumă de bani să vă fie plătită pentru o justă despăgubire.

De cele mai multe ori, baza de drept material pentru daunele morale, fondul dreptului, este art. 1391 N.C.P.C.: ”Repararea prejudiciului nepatrimonial, astfel –
(1) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.
(2) Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu.
Există și situații în care asiguratorul celui vinovat este de acord cu medierea litigiului apărut și atunci, la masa rotundă se poate tranșa plata unor despăgubiri în urma negocierilor purtate de către avocații ambelor părți pentru despăgubiri accidente auto.
Oricum, având în vedere că procesul penal cu privire la partea civilă poate fi retras de către victima, este oportun înainte de orice, sa fie făcută sesizarea organelor abilitate și ulterior în funcție de plata despăgubirilor, se poate fie renunță fie majora sau micșora pretenția victimei.

Alte articole

Leave a Comment