31 decembrie 2019 – termenul pentru finalizarea proiectelor destinate protecției monumentelor istorice din județul Sălaj, cu finanțare parțială asigurată de către Consiliul Județean Sălaj

În continuarea demersurilor lansate de către Consiliul județean pentru încurajarea în principal a acțiunii mediului asociativ din județ prin lansarea unor programe de finanțare, cu alocarea resurselor de la bugetului județului, în câteva sectoare cheie ale dezvoltării comunităților locale, (asistența socială, protecția monumentellor ori activități pentru tineret, sportive și recreative, de interes județean) programul de finanțare destinat protecției monumentelor istorice – grupa B aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat pentru anul 2019, se apropie de termenul de finalizare a proiectelor care au obținut finanțarea parțială a costurilor activităților propuse și eligibile, de la bugetul alocat în acest sens, de către Consiliul Județean Sălaj.
Cu un buget disponibil de 400.000 lei, programul a avut ca obiectiv finanțarea parțială a costurilor legate de realizarea lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice, respectiv reabilitarea structurală şi funcţională a monumentului istoric și reabilitarea componentelor artistice ale monumentului istoric pentru care există autorizație de construire valabilă (alocare 250.000 lei), precum și a serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnice, inclusiv cele de expertizare a monumentelor istorice (50.000 lei). Alți 100.000 lei au fost alocați în cadrul aceluiași program, și anume „Protecţia monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”, pentru situații de urgență.
În urma examinării documentațiilor depuse, au fost admise și contractate de către solicitanții eligibili ai programului (așa cum aceștia sunt definiți prin regulamentele și ghidurile solicitantului aferente programului de finanțare) dintr-un total de 5 cereri de finanțare depuse în cadrul programului de finanțare, trei (3) proiecte și anume:
– Reabilitare Biserică de lemn, Monument istoric, Porţ (acoperire parţială a costurilor elaborării documentaţiilor tehnice) – fonduri contractate 10.000 lei, beneficiar Parohia Unită cu Roma Greco Catolică Porţ;
– Restaurare şi consolidare Biserica de lemn, Monument istoric, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din satul Bocşiţa, comuna Hereclean, judeţul Sălaj (acoperire parțială a costurilor de execuție lucrări) – fonduri contractate 50.000 lei, beneficiar Parohia Unită cu Roma Greco Catolică Bocşiţa;
– Restaurarea în regim de urgență a Bisericii de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Monument istoric, din Poarta Sălajului (acoperire parțială a costurilor de execuție lucrări – în regim de urgență) – fonduri contractate 50.000 lei, beneficiar Parohia Ortodoxă Poarta Sălajului, comuna Românași.
Celelalte două cereri de finanțare au fost depuse de către parohia ortodoxă Derșida, respectiv de către Mănăstirea Bic pentru finanțarea parțială a proiectelor aferente elaborării documentațiilor tehnice pentru Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (Derșida) și biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (Bic) și au fost respinse, datorită faptului că acestea au fost depuse după termenul de depunere al cererilor de finanțare stabilit conform calendarului Programului de finanțare.
Pe parcursul acestei luni, se vor realiza la nivelul Consiliului județean (Comisia de evaluare și selecție – personal tehnic de specialitate) evaluările aferente documentelor justificative depuse de către beneficiarii celor 3 proiecte arătate mai sus, verificările în teren și efectuarea plăților (decontărilor), în condițiile în care vor fi asigurate și constatate conformitățile solicitate prin documentele aferente programului de finanțare.
Programul ”Protecţia monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat” are ca obiectiv asigurarea accesului egal la finanţare al oricărei persoane fizice sau juridice de drept privat, proprietară a unui monument istoric clasat în grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, în vederea acoperirii parţiale a costurilor lucrărilor de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a respectivelor monumente, pentru care există autorizație de construire valabilă sau în vederea acoperirii parţiale a costurilor elaborării documentaţiilor tehnice necesare. Solicitanții eligibili în cadrul Programului ”Protecţia monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat” au fost, așadar, persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietari ai unui monument istoric (încadrat în grupa B), termenul de finalizare al Programului fiind 31 decembrie 2019.
M. S.

Leave a Comment