Spitalul Judeţean scoate la concurs 12 posturi de şefi de secţii

Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău scoate la concurs 12 din totalul celor 20 de structuri pe care le are în subordine, potrivit unui anunţ postat pe site-ul unităţii medicale. Sunt vizate şefiile secţiilor Pediatrie, Psihiatrie, Cardiologie, Neurologie, Obstetrică-Ginecologie, Dermatovenerologie, Ortopedie-traumatologie, ATI, Pneumologie, ale Serviciului Judeţean de Medicină Legală, laboratoarelor de radiologie şi imagistică medicală, respectiv analize medicale.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puţin cinci ani în specialitatea postului. Nu pot participa persoanele sancţionate în ultimii doi ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor, precum şi cele cărora le-a încetat contractul de administrare.
Aspiranţii la fotoliile de conducere vor avea de susţinut un examen ce consta în trei probe: interviu – susţinerea proiectului de management, o probă scrisă şi o probă clinică sau practică. Proiectul de management va viza, pe 8-10 pagini, propuneri de îmbunătăţire a activităţii şi evoluţia viitoare a secţiei, în timp ce proba scrisă se susţine din Legea 95/2006 privind reforma iin domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia secundară aferentă. În ceea ce priveşte proba clinică sau practică, aceasta se susţine în faţa comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.

Înscrierile se fac la sediul SJU Zalău, în termen de 15 zile de la publicare, iar concursurile se organizează după 30 de zile de la apariţia anunţului în revista „Viaţa Medicală”.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău are în structură 14 secţii, trei laboratoare, farmacia, Unitatea de Primiri Urgenţe, precum şi Serviciul Judeţean de Medicină Legală. Într-o primă fază, sunt scoase la concurs 12 posturi de conducere, pentru celelalte urmând să fie organizate examen în momentul în care expiră periada de numire în funcţie a actulilor şefi. La numirea în funcţia de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu, candidaţii declaraţi reuşiţi vor încheia cu spitalul, reprezentat de manager, un contract de administrare cu o durată de trei ani.

Leave a Comment