O nouă serie de bilete de tratament la Casa de Pensii Sălaj

Casei Județene de Pensii Sălaj (CJP Sălaj) i-au fost repartizate pentru cea de-a VII-a serie, 89 bilete de tratament în stațiunile 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Geoagiu și Moneasa, cu începere din 23, 24, 25 și 26 mai (în funcție de stațiune). Biletele se pot ridica de la sediul instituției zilnic, de luni până joi între orele 8 -14, iar vineri între orele 8-13. Data limită pentru ridicarea biletelor de tratament pentru seria 7 este 15 mai, ora 14. În cazul neridicării biletelor până în data de 15 mai, acestea pot fi eliberate altor persoane îndreptățite, potrivit legii și în conformitate cu Criteriile de acordare a acestora, începând cu data de 16 mai, până la data de 23 mai. Biletele de tratament se eliberează personal titularului, sau unei alte persoane desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. Sejurul asigurat printr-un bilet de tratament este de 16 zile și include cazarea cu trei mese pe zi și tratamentul pentru 12 zile. Până în prezent, în 2018, la CJP Sălaj, au fost depuse 2.280 cereri privind acordarea de bilete de tratament.

Persoanele interesate pot obține relații suplimentare la numărul de telefon 0260/622.990 – Compartiment Bilete de tratament.

 

 

Leave a Comment