Nouă medici aspiră la un post de şef de secţie

Pentru cele 12 fotolii de şef de secţie în Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău şi-au depus dosarele nouă medici, toţi membri ai echipei de specialişti din cea mai mare unitate spitalicească din judeţ. Este vorba despre Dorel Ciutre, pentru Secţia Ginecologie, Salomia Druţă, pentru Dermatologie, Gabriel Gavriluţ, pentru Pneumologie, Aurelia Gudal, pentru Cardiologie, Eva-Maria Lapoş, pentru Pediatrie, Florian Neaga, la Ortopedie-traumatologie, Lucian Negru, pentru Laboratorul radiologie şi imagistică medicală, Liviu-Aurel Oroianu, pentru Serviciul Judeţean de Medicină Legală, şi Lorin-Ilie Popa, pentru Neurologie.

Nu au trezit interes posturile de conducere ale secţiilor Psihiatrie, ATI şi Laboratorul de analize medicale.

Pentru a se putea prezenta la concurs, medicii trebuiau să aibă cel puţin cinci ani vechime în specialitatea postului, să nu fi fost sancţionate în ultimii doi ani de către unităţile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor şi nici să le fi încetat contractul de administrare.
Aspiranţii la fotoliile de conducere vor avea de susţinut un examen ce consta în trei probe: interviu – susţinerea proiectului de management, o probă scrisă şi o probă clinică sau practică. Proiectul de management va viza, pe 8-10 pagini, propuneri de îmbunătăţire a activităţii şi evoluţia viitoare a secţiei, în timp ce proba scrisă se susţine din Legea 95/2006 privind reforma iin domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi legislaţia secundară aferentă. În ceea ce priveşte proba clinică sau practică, aceasta se susţine în faţa comisiei de examinare pe baza metodologiei stabilite pentru obţinerea titlului de medic specialist.

Leave a Comment