Informații de ultimă oră de la Casa de Pensii Sălaj

Casa Județeană de Pensii Sălaj a transmis, printr-un comunicat remis presei, luni 8 ianuarie, câteva precizări cu privire la ultimele modificări aduse în sistemul public de pensii, prin OUG nr. 116  din 28 decembrie 2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În privința contractelor de asigurare, Articolul 36 din Legea nr. 263/2010 a fost modificat în sensul că, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35 la sută din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

În privința pensiilor, articolul 51, alineatele 4 și 5 au fost abrogate, ceea ce permite ca pensia din sistemul public de pensii să poată fi cumulată cu o pensie de serviciu/indemnizație pentru limită de vârstă, reglementate de legi cu caracter special. La articolul 68, alineatul (1¹) a fost abrogat, ceea ce permite ca persoanele, care și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă ca urmare a bolilor obișnuite și a accidentelor care nu au legătură cu munca, beneficiază de pensie de invaliditate,  indiferent de durata stagiului de cotizare realizat.

 

 

 

One Thought to “Informații de ultimă oră de la Casa de Pensii Sălaj”

  1. Tăunu

    Dezmăţul pensiilor speciale şi cumulate, continuă !

Leave a Comment