Angajaţii Spitalul Judeţean vor primi stimulente financiare

Personalul medical şi de specialitate de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău va beneficia în acest an de stimulente financiare care să asigure un echilibru între salariile categoriilor de angajaţi din unitate.
Decizia a fost luată de către consilierii judeţeni, care au aprobat în acest, un proiect de hotărâre, ca urmare a adreselor făcute de către conducerea instituţiei sanitare. Stimulentele vor fi acordate din fondurile proprii ale Spitalului, valoarea bugetului asigurat în acest sens fiind de 230.000 de lei, potrivit managerului SJU Zalău, dr. Liliana Neaga.

Legislaţia în vigoare prevede că Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie pot acorda personalului medical şi de specialitate stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară a căror finanţare este asigurată din veniturile proprii ale acestora, în limita bugetului aprobat.

„Dat fiind faptul că s-au constatat diferenţe între salariile de bază la anumite categorii de personal, în urma aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, s-a decis acordarea stimulentelor financiare, cu respectarea legislaţiei în vigoare”, a precizat oficialul celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţ. Dr. Neaga a mai precizat că acordarea şi stabilirea stimulentelor se face astfel încât să se realizeze o salarizare în raport cu responsabilitatea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor, în contextual recunoaşterii şi recompensării performanţelor profesionale, precum şi o ierarhizare în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate.
Personalul medicat şi categoriile de personal de specialitate se stabilesc şi se aprobă de către Comitetul director al SJU Zalău în baza unul regulament propriu privind acordarea stimulentelor financiare.

Leave a Comment