Accidentele de muncă – subiect de dezbatere în ședința de dialog social la Prefectura Sălaj

Instituţia Prefectului a găzduit joi, 27 iunie, şedinţa lunară a Comisiei de Dialog Social, printre subiectele de pe ordinea de zi aflându-se modificările legislative apărute în legislaţia muncii şi în legislaţia pentru sănătate şi securitate în muncă; neconformităţi constatate ca urmare a controalelor efectuate în domeniul legislatiei muncii, sănătăţii şi securităţii muncii şi situaţia privind accidentele de muncă în judeţul Sălaj, datele fiind prezentate de Ovidiu Mureşan, inspector adjunct al Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj.

Potrivit datelor prezentate, în 2019, în domeniul relaţiilor de muncă ITM a înregistrat: 11 reclamaţii pentru neplata drepturilor salariale, trei reclamaţii pentru munca fărî forme legale, cinci reclamaţii pentru munca suplimentară, munca în timpul repausului săptămânal şi munca în sărbători legale şi

două reclamaţii pentru emiterea nelegală a decizei de încetare a contractului de muncă.

Ca urmare a sesizărilor înregistrate, s-a procedat la efectuare de acţiuni de control, cuprinzând atât controale inopinate cât şi controale de fond, toate fiind soluţionate.

Din verificările efectuate de inspectorii de muncă, majoritatea aspectelor reclamate s-au confirmat, constatându-se contravenţiile, aplicându-se sancţiuni şi dispunându-se măsuri obligatorii, cu termene concrete de realizare în vederea înlăturării deficienţelor constatate.

În primele cinci luni din anul 2019 s-au înregistrat 12 accidente de muncă, cu 12 accidentați, 11 urmate de incapacitate temporară de muncă și unul mortal (eveniment rutier).

În județul Sălaj s-au mai produs 7 accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă, lucrătorii accidentați fiind angajați ai unor firme cu sediul în alte județe, acestea se înregistrează la județul unde își are firma sediul.

 

 

 

Leave a Comment