S-a schimbat modificarea: ce străini pot cumpăra teren în România

Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul instituţiei, pentru dezbateri, o altă variantă a proiectului de lege ce vizează vânzările de teren agricol pe persoană fizică în România. Conform noii variante, şi unii cetăţeni non-UE pot cumpăra pe persoană fizică teren în ţara noastră.
La aproximativ două săptămâni de când a lansat spre dezbatere publică proiectul de lege privind vânzarea-cumpărarea de teren agricol de către persoannele fizice, Ministerul Agriculturii vine cu o altă propunere. Faţă de proiectul iniţial, pus pe site-ul Ministerului pe 3 septembrie, modificările aduse nu rezolvă problema de bază a acestui proiect, spun reprezentaţii producătorilor agricoli.

Orice străin poate cumpăra
Conform noului proiect, pot cumpăra teren agricol în extravilanul localităţilor şi persoanele fizice din statele ce fac parte din Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE). Altfel spus, înafara locuitorilor celor 28 de state membre UE, pot cumpăra teren agricol în ţara noastră şi persoane fizice din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Mai mult, au acest drept şi cetăţenii unui stat terţ şi apatrizii cu domiciului în România sau într-un stat membru UE ori ai statelor ASEE, dar şi cei au unor state terţe în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate.
O altă modificare se referă la perioada de timp cât oferta de vânzare a posesorilor de teren agricol în extravilan trebuie afişată la sediul primăriilor din raza unităţii administrative teritoriale unde se află terenul de vânzare. Conform noii propuneri, această perioadă este de 30 de zile, faţă de 90 de zile cum era precizat în varianta iniţială a proiectului. Totodată, conform noii variante, primăria este obligată să notifice preemtorii şi să afişeze oferta de vânzare la sediul propriu în termen de 3 zile de la data primirii ofertei de vânzare, faţă de 15 zile cât era iniţial. Nu în ultimul rând, Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, instituţia care se ocupă de gestionarea ofertelor de vânzare – cumpărare de teren agricol în extravilan va trebui să facă diverse verificări în termen de 5 zile, faţă de 15 anterior, pentru a putea ulterior să comunice vânzătorului şi potenţialului cumpărător îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor legale.

Arendă obligatorie
Modificări apar şi în ceea ce priveşte condiţiile pe care arendaşii trebuie să le respecte pentru a putea cumpăra teren agricol pe persoană fizică. Mai precis, în cazul în care acest proiect va intra în vigoare, arendaşii trebuie să deţină calitatea de arendaş pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă încheiat pe o perioadă de cel puţin 1 an înainte de înregistrarea ofertei de vânzare pentru terenul ce urmează a se vinde.
În proiectul iniţial se specifica necesitatea ca arendaşul să fi avut contract pe acel teren pe o perioadă de minimum 5 ani.

Modificări pentru terenurile irigate
În noul proiect de lege nu mai apare un articol care se referea la terenurile agricole situate în extravilan care au stat la baza constituirii unei Organizații a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, a unei Federaţii de Organizaţii de Îmbunătăţiri Funciare sau a unei Organizaţii de Desecare şi Drenaj. Acestea „pot fi înstrăinate prin vânzare – cumpărare doar cu acordul Adunării Generale a membrilor acestora şi a proprietarului infrastructurii de îmbunătăţiri funciare”, se specifică în proiectul iniţial.

Autoritatea rămâne
De departe cea mai disputată măsură stipulată în cele două proiecte de lege se referă la înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, care va avea următoarele atribuţii: asigură publicarea ofertelor de vânzare – cumpărare pe site-ul propriu; asigură verificarea exercitării dreptului de preemţiune; verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare – cumpărare de către potenţialul cumpărător, prevăzute de prezenta lege; emite avizul prealabil încheierii contractului de vânzare – cumpărare al terenurilor cu destinaţie agricolă.

Alte articole

One Thought to “S-a schimbat modificarea: ce străini pot cumpăra teren în România”

  1. Anonim

    ati innebunit cu totii PAMANTUL nu se vinde strainilor el se lasa mostenire urmasilor d-le DANIEL ai inteles?

Leave a Comment