OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la cultura mărului şi părului. Majoritatea pagubelor sunt determinate de larvele generaţiei a doua a Viermelui merelor (Carpocapsa pomonella), care în anii favorabili ajunge să atace 80 – 90% din fructe. Aceste fructe se coc înainte de vreme, neputându-se hrăni cad, o parte putrezesc, o parte, atacate mai târziu, rămân în pom, dar au o valoare comercială scăzută. Fructele mature atacate nu se pot păstra, pentru că prin galerii pătrund diferite microorganisme ce determină putrezirea.
Pentru combaterea acestuia, în perioada 23.07. – 26.07.2015 se recomandă să se efectueze tratament, folosind unul din insecticide, care combat şi alţi dăunători prezenţi în livadă – omizi miniere, omizi defoliatoare, afide:
1. Coragen – 0,01% (0,150 l/ha);
2. Karate Zeon – 0,015%;
3. Calypso 480 SC – 0,02%;
4. Insegar 25 WG – 0,03% (0,6 kg/ha);
5. Decis Mega 50 EW – 0,015% (0,150 l/ha);
6. Pyrinex Quik – 0,1%;
7. Reldan 22 EC – 2,0 – 2,2 l/ha;
8. Faster 10 EC – 0,025% (0,375 l/ha in 1500 l apa).
Tratamentul se repetă la interval de 6-8 zile, când în această perioadă sunt temperaturi medii zilnice de 20-22˚C sau la 9-10 zile când după primul tratament sunt temperaturi medii zilnice de 16-18˚C, folosind un alt insecticid.
În plantaţiile unde densitatea acarienilor este mai mare de 5 – 6 indivizi pe o frunză se va folosi unul dintre acaricide:
1. Vertimec 1,8% EC – 0,1 – 0,15 % ( 1,0-1,5 l/ha in functie de nivelul de infestare );
2. Envidor 240 SC – 0,4 l/ha ;
3. Ortus 5 SC – 1,0 l/ha ;
4. Nissorun 10 WP – 0,03% .
Pentru combaterea rapănului şi a făinării în plantaţiile de măr şi păr, soluţia de stropit se va complexa cu unul din fungicide:
1. Score 250 EC – 0,015 % (0,225 l/ha);
2. Stroby DF – 0,013%;
3.Topsin 70 WDG sau Topsin M 70 – 0,07%;
4. Shavit F 72 WDG – 0,2%.
Volumul de soluţie la ha este de 1500 l.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa: http:// www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest; parola – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteza vântului depăşeşte 4-5m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.
Respectaţi Ordinul comun 45/91 al Ministerului Agriculturii şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013, art. 15 (1) toţi deţinatorii de terenuri agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole sunt obligaţi să anunţe în scris, consiliile locale, cu cel puţin 48 ore înainte, începerea tratamentului şi produsele folosite. (2) Consiliile locale administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe în scris sau telefonic apicultorii care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puţin 24 ore înaintea efectuării tratamentelor cu produse de protecţia plantelor în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan

Alte articole

One Thought to “OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE”

  1. Anonim

    Daca data pana la care se face tratamentul a trecut,cum este cazul cu buletinul de azi, mai bine nu-l mai dati.

Lasă un răspuns la Anonim Anulează răspunsul