OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Condiţiile climatice din ultima perioadă au fost favorabile pentru apariţia şi dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor, care pot cauza pierderi importante la cultura prunului. Cele mai mari pagube sunt produse de Viermele prunelor ( Laspeyresia funebranaI ), generaţia a doua, ele putând depăşi 50 – 60% din recoltă, fiind depreciate calitativ. Din punct de vedere cantitativ, fructele atacate pierd din greutate până la 12% şi uneori chiar 25%. Pe fructele atacate de-a doua generaţie, în dreptul galeriilor de pătrundere a larvelor apar pete violacee, prezintă scurgeri gomoase, sunt mici, au mai puţin zahăr şi cad înainte de a se matura. Pentru combaterea acestuia, în perioada 13.07. – 17.07. 2015 se recomandă să se efectueze tratament, folosind unul din insecticide, care combat şi alţi dăunători prezenţi în livadă – omizi miniere, omizi defoliatoare, afide:
1. Coragen – 0,01% (0,100 l/ha);
2. Karate Zeon – 0,015% ;
3. Calypso 480 SC – 0,02% ;
4. Insegar 25 WG – 0,03% ;
5. Decis Mega 50 EW – 0,015% (0,150 l/ha in 1000 l apa ).
Tratamentul se repetă la interval de 6-8 zile, când în această perioadă sunt temperaturi medii zilnice de 20-22˚C sau la 9-10 zile când după primul tratament sunt temperaturi medii zilnice de 16-18˚C, folosind un alt insecticid.
În plantaţiile unde densitatea acarienilor este mai mare de 5 – 6 indivizi pe o frunză se va folosi unul dintre acaricide :
1. Vertimec 1,8% EC – 0,1 – 0,15 % ( 1,0-1,5 l/ha in funcţie de nivelul de infestare );
2. Ortus 5 SC – 1,0 l/ha ;
3. Nissorun 10 WP – 0,03% .
Pentru combaterea bolilor : pătare roşie, monilioză, ciuruiri, soluţia de stropit se va complexa cu una din reţete:
1. Score 250 EC – 0,015% – 0,02% + Dithane Neotec 75 WG – 0,2% ;
2. Dithane Neotec 75 WG – 0,2% + Signum 0,05% ;
3.Topsin 70 WDG – 0,07% + Captan 80 WDG – 0,15%
Volumul de solutie la ha este de 1000 l.
Pentru agenţii de dăunare avertizaţi, se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor (ppp) omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţia Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date PEST – EXPERT, care poate fi accesată la adresa : http ://www.madr.ro, la secţiunea Fitosanitar – adresa web:https://aloe.anfdf.ro, utilizator – quest ; parola – guest.
Citiţi şi respectaţi instrucţiunile şi informaţiile înscrise pe eticheta produselor de protecţia plantelor.
Nu se fac tratamente dacă temperatura aerului este mai mare de 24°C, viteza vântului depăşeşte 4-5m/s şi dacă insolaţia este puternică.
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător. Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produsele de protecţie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor.
Respectaţi Ordinul comun 45 / 91 al Ministerului Agriculturii şi Legea apiculturii 383 din 24 decembrie 2013, art. 15 ( 1) toţi deţinătorii de terenuri agricole şi silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole sunt obligaţi să anunţe în scris, consiliile locale, cu cel putin 48 ore înainte, începerea tratamentului şi produsele folosite. (2) Consiliile locale , administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunţe în scris sau telefonic apicultorii care au vatra de stupină staţionară/ permanentă sau temporară/ pastorală, cu cel puţin 24 ore înaintea efectuării tratamentelor cu produse de protecţia plantelor în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Sălaj
ing. Aurel Iştoan
Întocmit,
Hosu Aurelia

Leave a Comment