Maxim 100 de hectare de teren agricol de persoană

Persoanele fizice nu vor putea deţine mai mult de 100 de hectare de teren agricol extravilan, iar pentru a cumpăra, cetăţenii români sau cei din UE trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, respectiv să facă dovada că au cunoştinţe în domeniul agricol ori că au activat minim cinci ani în acest sector.

Nouă fermieri sălăjeni, persoane fizice, care figurează în evidenţele Centrului Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca având în proprietate mai mult de 100 de hectare vor fi obligaţi să devină persoane juridice. Noutatea este prevăzută într-un proiect al Ministerului Agriculturii, în contextul liberalizării pieţei funciare de la 1 ianuarie 2014.
„Este o măsură bună, care va atrage bani la bugetul statului. Nu era corect ca un agricultor persoană fizică să producă pentru comerţ şi să nu plătească impozite către stat, beneficiind în acelaşi timp de sprijin financiar. Toţi cei care obţin profit din activitatea lor trebuie să plătească impozite”, consideră Călin Perneş, directorul APIA Sălaj.
Proiectul în cauză îi vizează şi pe străini, dat fiind faptul că România se situează pe primul loc în topul ţărilor cu teren arabil deţinut de persoane fără cetăţenie română. Astfel, cei care vor achiziţioneze terenuri agricole vor trebui să dovedească faptul că au cunoştinţe în domeniul agricol sau că au activat cel puţin cinci ani în acest sector. Ministerul Agriculturii, Daniel Constantin, a afirmat că în ţara noastră cerinţele nu sunt atât de restrictive ca în alte state şi a dat exemplul Franţei, unde una dintre condiţii o constituie existenţa unor studii în agricultură pentru cei care vor să deţină o exploataţie agricolă.
În ceea ce priveşte terenurile agricole situate în extravilan pe o rază de 10 km de la graniţa României, acestea nu vor putea fi înstrăinate prin vânzare-cumpărare decât cu avizul Ministerului Apărării Naţionale. Cele pe care s-au strabilit zone cu patrimoniu arheologic recuperat sau zonele cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător vor putea fi vândute doar cu avizul Ministerului Culturii.
Terenurile agricole cumpărate vor fi utilizate potrivit destinaţiei categoriei de folosinţă înscrisă în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară. Prin excepţie se poate schimba categoria de folosinţă a terenului cumpărat numai din categoria de folosinţă agricol în altă categorie de folosinţă agricol.
De asemenea, persoanele fizice care cumpără teren agricol, pe care este amplasată o infrastructură de irigaţii sau de îmbunătăţiri funciare, au obligaţia de a o menţine cel puţin în starea în care a fost cumpărată, astfel cum a fost atestată prin avizul Autorităţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.
Nerespectarea prevederilor legii este pedepsită cu amendă de până la 100.000 de lei/ha.

Alte articole

Leave a Comment