Focar de pestă porcină în Nușfalău

Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat la începutul acestei săptămâni în Nușfalău. În acest sens, în cadrul Prefecturii Sălaj a fost aprobat un plan de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane la porcul domestic, la nivelul acestei localități din județul Sălaj. Începând de luni, a fost a fost stabilită o zonă de protecție în jurul focarului, cu o rază de 3 km, incluzând localităţile: Nusfalău, Bilghez și Zăuan (partial). De asemenea, s-a stabilit o zonă de supraveghereîn jurul focarului din localitatea Nușfalău, cu o rază de 10 km, incluzând localităţile: Ip, Cosniciu de Sus, Cosniciu de Jos, Zăuan (parțial), Marca (parțial), Zăuan Băi, Pustă, Șimleu Silvaniei, Cehei, Mălădia (parțial), Uileacu Șimleului, Criștelec, Carastelec, Drighiu, Aleuș, Halmășd (parțial), Cerișa (parțial), Plopiș (parțial), Boghiș, Bozieș și Huseni.  Au fost stabilite restricții privind mişcarea animalelor din zona de protecţie. Este restricţionată în conformitate cu Directiva nr.60/2002 transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul ANSVSA nr. 99/2006, privind controlul pestei porcine africane astfel: deplasarea şi transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală. Această interdicţie nu trebuie aplicată tranzitului porcilor pe şosea sau pe calea ferată dacă tranzitul se face fără descărcare sau oprire; poate fi acordată o derogare în cazul porcilor destinaţi tăierii, care provin din exteriorul zonei de protecţie şi se îndreaptă spre un abator situat în zona menţionată anterior pentru tăiere imediată. Niciun animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploataţie fără autorizarea autorităţii veterinare locale. Orice îmbolnăvire sau mortalitate se va anunța la DSVSA Sălaj, iar animalele sau cadavrele se vor izola până la investigarea, intervenția, recoltarea – afluirea de probe și dispunerea măsurilor de către autoritatea veterinară. Unitățile Locale de Sprijin (UAT) din zona de restricție și nu numai vor întreprinde de urgență următoarele: interzicerea organizării de târguri de animale, aglomerări de animale, expozitii sau orice alte evenimente care implică mișcarea animalelor, în special a porcinelor; la intrările şi ieşirile din gospodăriile populaţiei care deţin porci se vor instala dezinfectoare individuale; se vor întreprinde campanii de informare a crescătorilor, cu privire la: evoluția pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia, restricțiile impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate pentru crescători de suine, alte măsuri de prevenire a răspândirii și combatere a bolii; actualizarea  listei  cu personalul (15-25 persoane) nominalizat  pentru intervenția în teren în caz de boli majore; stocurile de materiale, echipamente și utilaje necesare intervenției în  teren în caz de boli majore (ex; salopete, cizme, lopeți, găleți, saci, mături, remorcă, încărcător – buldoexcavator, generator curent, etc.). Planul de măsuri se aplică în funcție de evoluția bolii, respectiv se poate modifica în funcție de necesitățile identificate pe parcursul implementării măsurilor. Ultimele două focare de pestă au fost depistate în Halmășd și Ip, la începutul lunii mai.

Leave a Comment