Fermierii interesaţi de proiectele PNDR primesc ajutor online

Fermierii interesaţi de proiectele Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) pot beneficia de ajutor online. APDRP a anunţat că pune la dispoziţia beneficiarilor un sistem de informare on-line privind derularea fondurilor europene acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Mai precis, pe pagina oficială de internet a APDRP, în cadrul secţiunii Autoevaluare este funcţional „Sistemul Expert”, care este dedicat tuturor celor care accesează fonduri europene nerambursabile. „Tot în cadrul acestei secţiuni sunt disponibile, începând cu data de 22 iulie 2013, încă două sisteme de consiliere on-line: „Tutoriale” şi „Simulări”. Cu ajutorul tutorialelor şi al simulărilor, beneficiarii sunt informaţi în mod interactiv despre modalitatea de întocmire a Cererilor de Finanţare, a Cererilor de Plată şi asupra derulării proiectelor finanţate prin PNDR. Tutorialul este o aplicaţie interactivă de informare, care facilitează înţelegerea şi derularea procedurii de achiziţii pentru beneficiarii privaţi şi a celei aferente beneficiarilor publici. Aceste Tutoriale pot fi accesate şi direct de către cei care sunt hotărâţi deja asupra investiţiei pe care doresc să o realizeze prin PNDR, fără a mai trece prin etapa de consultare a Sistemului Expert”, se arată în comunicatul APDRP.

Cinci lecţii de consiliere
Cei interesaţi vor putea parcurge online cinci lecţii respectiv întocmirea şi depunerea dosarului Cererii de Finanţare care presupune Investiţii Complexe (care prevăd construcţii-montaj), întocmirea şi depunerea Dosarului Cererii de Finanţare care presupune Investiţii Simple (care nu au prevăzute lucrări de construcţii-montaj), întocmirea şi depunerea dosarului de Achiziţii pentru beneficiarii Privaţi, întocmirea şi depunerea dosarului de Achiziţii pentru beneficiarii Publici, întocmirea şi depunerea dosarului Cererii de Plată. Cu ajutorul simulărilor, beneficiarii PNDR sunt informaţi asupra modalităţii concrete de întocmire a dosarului Cererii de Finanţare şi a dosarului Cererii de Plată. Totodată, au posibilitatea de a realiza practic paşii care trebuie parcurşi de la întocmirea şi depunerea proiectului până la finalizarea investiţiei propuse. „Extinderea Portalului APDRP este determinată de o nevoie de informare cât mai complexă şi o îndrumare mai exactă a potenţialilor beneficiari. Suportul on-line oferit de APDRP este parte a proiectului P006/ 2012 „Informarea potenţialilor beneficiari ai PNDR şi dezvoltarea sistemului informatic de gestiune şi instruire a angajaţilor”, Componenta 1 „Elaborarea sistemului expert şi a tutorialelor pentru informarea potenţialilor beneficiari ai PNDR prin intermediul portalului web”, finanţat prin Măsura 511 – Asistenţă Tehnică a PNDR”, se mai arată în comunicatul APDRP.

Alte articole

Leave a Comment