RAFTUL CU CARTE: Totem şi tabu – O interpretare psihanalitică a vieţii sociale a popoarelor primitive

Autor: Freud Sigmund

Acest volum reunește patru dintre cele mai incitante eseuri scrise de Sigmund Freud: Prohibiția incestului, Tabuul și ambivalentă sentimentelor, Animism, magie și omnipotentă ideilor și Întoarcerea totemismului în copilăria timpurie. Autorul aplică metodele sale psihanalitice în cadrul analizei unor subiecte că tabuul incestului, rezultatul fiind o lectură fascinantă. Freud definește tabuul drept starea în care o ființă/un obiect este sacru, dar în același timp „murdar”, precum și acțiunile care conduc la această stare. Fondatorul psihanalizei moderne trasează o paralelă între tabuurile popoarelor așa-zis primitive și acțiunile nevroticilor obsesionali, printre ale căror temeri se număra cea de a atinge anumite obiecte, deoarece sunt convinși că acestea îi vor murdări sau pângări.

Cartea poate fi comandată de la Web: www.edituraherald.ro

Leave a Comment