RAFTUL CU CARTE: Benedictus Deus – Tratate şi Predici

Autor: Meister Eckhart

Înălțimea ideilor, puritatea și eleganţa expresiei din scrierile și predicile sale, precum și atitudinea sa profund religioasă potentată de un patos cu totul deosebit, i-au asigurat o binemeritată faimă în epoca, Eckhart fiind supranumit „Sfântul maestru care pretutindeni predică adevărul” sau „Maestrul căruia Dumnezeu nu-i ascunde nimic”. Dată uitării o vreme, redescoperită la începutul sec. al XIX lea, doctrina eckhartiana și-a pus amprenta asupra gândirii moderne (Hegel, Schopenhauer) și continuă și în prezent să exercite o atracție înconjurată de mister.
Teolog, filosof și mistic, depășindu-și cu mult contemporaneitatea în profunzimea viziunii teoretice și metafizice, Johannes Eckhart von Hochheim (1260‑1328), sau, așa cum este îndeobște cunoscut, Meister Eckhart, este probabil reprezentantul cel mai de seamă al marelui curent spiritual creștin numit „mistica renana” (care include și alte nume importante precum: Hildegarde von Bingen, Henri Suso, Jean Tauler sau Jan van Ruysbroeck).
În prezenta lucrare au fost adunate atât tratatele sale importante: Învățăturile spirituale, Cartea Consolării Divine (o capodoperă a spiritualității creștine și – îndrăznim să spunem – universale), Despre omul nobil și Despre detașare, cât și 43 dintre predicile sale.
Subtil, original, îndrăzneț în afirmații (ceea ce i-a atras și unele suspiciuni de erezie, sancționate inclusiv de o bulă a papei Ioan al XXII-lea, În Agro Domini), Meister Eckhart ne poartă în intimitatea cea mai profundă a sufletului nostru, loc de întâlnire cu Dumnezeu, sursa a marilor inspirații și sălaș al păcii. O face cu claritate, cu blândețe și cu autoritatea cuiva care vorbește dintr-o bogată experiență contemplativă.
Parcurgând cu răbdare și cu deschidere interioară aceste pagini cititorul se poate îmbogăți cu o viziune de o vastitate ce depășește limitele confesionale, fiind purtat în lumea de taină și minunare a Adevărului.
„Omul trebuie să-L vadă pe Dumnezeu în toate lucrurile și să se deprindă să-L aibă fără încetare prezent pe Dumnezeu în spiritul, în faptele și în iubirea sa. Gândește-te care sunt năzuințele tale în față lui Dumnezeu, fie că ești la biserică, fie în odaia ta. Păstrează o stare de spirit cât mai potrivită; păstreaz-o chiar și printre oameni, în tumultul și mulțimea lor.”
„Când omul iese din el însuși prin supunere și se abandonează, Dumnezeu este constrâns să pătrundă în el, căci, dacă acest om nu vrea nimic pentru sine, Dumnezeu trebuie să vrea pentru acest om în același fel că și pentru sine însuși. Atunci când mă lepăd de voința mea pentru a mă încredința superiorului meu și când nu mai doresc nimic pentru mine însumi, Dumnezeu trebuie să vrea pentru mine, căci, dacă El mă nesocotește, se nesocotește pe Sine însuși”.
„Voința este desăvârșită și dreaptă atunci când este în întregime dezinteresată, despuiată de eul tău și modelată după voința lui Dumnezeu. Dacă este astfel, atunci ea este dreapta și adevărată, iar cu voința aceasta poți să dobândești totul, iubirea sau orice vei vrea.”
Meister Eckhart
Cartea poate fi comandată de la Web: https://www.edituraherald.ro

Leave a Comment