RAFTUL CU CARTE: Astrologie şi religie la greci şi romani

autor: Franz Cumont

Franz Cumont (1868-1947), istoric, arheolog şi filolog belgian, a contribuit imens la dezvoltarea istoriei religiilor antichităţii târzii. El a publicat în numeroase enciclopedii standard, a făcut săpături pe ţărmul Eufratului în condiţii politice dificile şi a fost membru al majorităţii academiilor europene. Cartea cuprinde o serie de conferinţe ţinute sub auspiciile Comitetului American pentru Prelegeri de Istorie a Religiilor, al căror scop este să sintetizeze rezultatele cercetărilor efectuate de autor timp de mai mulţi ani în domeniul astrologiei antice şi al religiei astrale.
Obiectivul nostru în cursul acestor prelegeri se va limita în a arăta în ce fel astrologia şi cultul oriental al aştrilor au transformat credinţele lumii greco-latine, cum s-a manifestat în diferite perioade puterea mereu crescândă a influenţei lor şi prin ce mijloace s-au pus în Vest bazele unui cult sideral ce a constituit faza cea mai înaltă a vechiului paganism. […] Această teologie erudită, ce includea în speculaţiile sale întreaga lume, a eliminat formele mai limitate de credinţă şi, schimbând caracterul vechii idolatrii, a pregătit în multe privinţe apariţia creştinismului.
Dacă ne întoarcem la stadiile cele mai timpurii de dezvoltare ale fiecărui domeniu al cunoaşterii, până în perioada alexandrină şi chiar cea babiloniană, vom descoperi aproape pretutindeni influenţa perturbatoare a acestei «matematici» astrale. Copacelul acesta, ivit în buruienile de lângă arborele cunoaşterii, a crescut din aceeaşi tulpină şi şi-a amestecat ramurile cu ale sale. Astrologia nu numai că este indispensabilă savantului dornic să urmărească progresul anevoios al raţiunii de-a lungul meandrelor şi raspantiilor sale – poate misiunea cea mai înaltă a istoriei –, dar pe lângă asta, ea beneficiază şi de interesul pe care l-au trezit toate manifestările iraţionalului.
Franz Cumont

Cartea poate fi comandată de la Web: https:/www.edituraherald.ro

Leave a Comment