Poliţiştii sălăjeni au confiscat opt arme letale şi 30 de kilograme de substanţe periculoase

Ofiţerii şi subofiţerii Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie (IPJ) Sălaj au desfăşurat, în primul semestru al anului, activităţi în cadrul acţiunilor declanşate la nivel naţional, cu un accent deosebit pe respectarea legalităţii deţinerii şi utilizării armelor, muniţiilor şi a operaţiunilor cu obiecte pirotehnice. Controalele şi acţiunile s-au concretizat în constatarea a 37 infracţiuni de către lucrătorii biroului de profil, fiind indisponibilizate, în vederea confiscării, opt arme letale, cinci neletale, 20 bucăţi muniţie, 30 kg substanţe periculoase toxice, precum şi 27 kg materiale pirotehnice. Cei care deţin armament, explozibil, substanţe toxice, trebuie să ştie că se expun unui risc uriaş, atât din punct de vedere al siguranţei cât şi din punct de vedere legal, pedepsele pentru cei care sunt găsiţi în ilegalitate în această privinţă fiind mari iar consecinţele extrem de grave.

Potrivit legislaţiei în domeniu, Legea nr. 295 din 2004, pentru a deţine, în legalitate, o armă letală, este necesară îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii, precum şi procurarea unor documente din partea autorităţilor. Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au împlinit vârsta de 18 ani; deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor; nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege; nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie; sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii; nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente; au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art.13 alin.(2)-(5);nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

Cererea se soluţionează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, şi în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare. Armele de apărare şi pază  pot fi procurate exclusiv de către demnitari, magistraţi, diplomaţi, militari şi poliţişti, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. Totodată, mai pot deţine arme de apărare şi pază persoanele prevăzute de lege care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază şi persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate. Armele de vânătoare  pot fi procurate de către vânători, în timp ce armele de tir  pot fi procurate de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânători. Vânătorii pot procura, exclusiv, arme de tir din categoria armelor lungi. Armele de colecţie – letale, aflate în stare de funcţionare, pot fi procurate numai de către colecţionarii de arme.

Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizaţi să comercializeze astfel de arme. 

Pentru mai multe informații în domeniul armelor și munițiilor, ce interesați pot accesa siteul Inspectoratului, la rubrica „Utile – Acte necesare pentru arme și muniții”, sau direct de la Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul IPJ Sălaj.

Alte articole

One Thought to “Poliţiştii sălăjeni au confiscat opt arme letale şi 30 de kilograme de substanţe periculoase”

  1. ........

    Nu va agitati nu se va intampla nimic ……numai galagia e mare ca asa ca asa si pana la urma scapa cu toti ca si in alte cazuri. Multe multe(((((

Leave a Comment