Bacalaureat 2016. Au început înscrierile pentru prima sesiune

Elevii din clasa a XII-a se pot înscrie la examenul de Bacalaureat. Înscrierile au loc în perioada 30 mai – 3 iunie, iar la nivel judeţului Sălaj numărul absolvenţilor promoţiei 2016, care sunt aşteptaţi să se înscrie la acest examen este de peste 1.800 de elevi.

Potrivit calendarului Examenului Naţional de Bacalaureat, înscrierea candidaţilor pentru prima sesiune are loc în perioada 30 mai-3 iunie. Înscrierile se fac atât pentru absolvenţii din anul şcolar 2015-2016, cât şi pentru cei din promoţiile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat. Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifiice (MENCS), înscrierea candidaţilor pentru aceast examen se face, prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului.
Pentru candidaţii din seria curentă, absolvenţi ai promoţiei 2016, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat.
Candidaţii din anii precedenţi se pot înscrie, în perioada prevăzută de calendarul examenului de Bacalaureat, la secretariatul unităţii de învăţământ pe care au absolvit-o, pe baza actelor solicitate de către secretariat: certificat de naştere, certificat de căsătorie – după caz, un act de identitate, foaia matricolă şi adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor.
Absolvenţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletin sau cartea de identitate, se pot înscrie pentru a susţine examenul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar.
De asemenea, elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de Bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MENCS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.

Prima probă în 13 iunie

Examenul de bacalaureat 2016 va debuta luni – 13 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în Limba română, probă ce se va susţine până în 15 iunie. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă va avea loc în perioada 15-17 iunie. De asemenea, în perioada 21-24 iunie se va desfăşura proba de evaluare a competenţelor digitale, urmată de proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională în perioada 27 iunie- 1 iulie.
Probele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe luni 4 iulie, cu Limba şi literatura română (proba E)a) şi vor continua pe 5 iulie cu proba la Limba şi literatura maternă (proba E)b), pe 6 iulie cu proba obligatorie a profilului (proba E)c), iar pe 8 iulie cu proba la alegere a profilului şi specializării (proba E)d).
Afişarea rezultatelor se va face în data de 12 iulie, până în ora 16, iar în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţii, între orele 16-20. Contestaţiile urmează să fie soluţionate în perioada 13 – 15 iulie. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

În anul 2015, aproape 2.000 de elevi şi-au susţinut examenul de Bacalaureat

La prima sesiune de Bacalaureat de anul trecut s-au înscris aproape 2.000 de absolvenţi ai promoţiei 2015. Potrivit unei centralizări realizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj, puţin pete 66 la sută dintre absolvenţi promoţiei 2015 au reuşit să promovez examenul maturităţii. Mai exact, 1.195 de candidaţi, reprezentând 61,66 la sută, au obţinut medii de trecere. Dintre aceştia, cei mai mulţi, respectiv 358, au promovat cu medii între 8 şi 8,99, urmaţi de cei cu medii între 7 şi 7,99 – 338 de candidaţi. Medii între 6 şi 6,99 au obţinut 281 de absolvenţi, adică peste 23 la sută din totalul candidaţilor, între 9 şi 9,99 – 217 elevi. În ceea ce priveşte mediile de zece, potrivit rezultatelor înainte de contestaţii, doar una singură a fost obţinută, în Şimleu Silvaniei, la Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”. Tot anul trecut, din cei 1.938 de absolvenţi care au susţinut Bacalaureatul, peste 38 la sută, mai exact, 740, au fost declaraţi respinşi. Cei mai mulţi dintre aceştia au obţinut medii sub cinci – 625 de candidaţi, iar între 5 şi 5,99 – 115 absolvenţi. Procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat în anul 2015 a fost de 66,41 la sută în scădere comparativ cu anul 2014 – când procentul de promovabilitate a fost de 68,3 la sută.

One Thought to “Bacalaureat 2016. Au început înscrierile pentru prima sesiune”

  1. Andrei

    Castiguri din prima luna!100-285euro lunar!Cautam urgent colaboratori care vor sa castige 100 de euro lunar(part-time)sau 285 euro lunar (full-time),acum ,din prima luna!Oferta este pentru toate localitatile tarii!Lucrati in timpul liber sau full-time, la alegere!Activitatea este foarte usoara!Cerem si oferim seriozitate maxima!Pentru mai multe informatii solicitati acum detalii unuia dintre membrii echipei noastre,la una dintre adresele noastre de mail :anghelusandrei77@yahoo.com

Leave a Comment