Arme, muniţie şi zeci de kilograme de substanţe periculoase confiscate de Poliţia sălăjeană

Poliţia sălăjeană a desfăşurat în aceste zile controale ample la regimul armelor şi muniţiilor, pe tată raza judeţului, constatând infracţiuni şi descoperind un adevărat arsenal de arme, muniţie de război şi substanţe deosebit de periculoase în casele unor sălăjeni. Faptele constatate de poliţiştii Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe periculoase au un grad ridicat de pericol având în vedere că discutăm de arme letale şi de muniţie de război, arsenal care poate oricând să pună în pericol viaţa deţinătorilor sau a celor care intră în contact cu el. Inconştienţa, ignorarea legii şi tratarea cu superficialitate a regimului acestor obiecte fac, anual, zeci de victime şi pun în pericol multe vieţi. Acţiunile au fost desfăşurate atât la nivel naţional cât şi local, cu un accent deosebit pe respectarea legalităţii deţinerii, utilizării armelor şi muniţiilor, a operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, prevenirea şi combaterea braconajului cinegetic. Poliţiştii de la Arme şi Muniţii din cadrul IPJ Sălaj au constatat 77 de infracţiuni pentru săvârşirea cărora cei vinovaţi vor suporta consecinţele legii. Au fost indisponibilizate în vederea confiscării 18 arme letale, 12 neletale, 114 bucăţi muniţie, 30 kilograme de substanţe periculoase toxice, precum şi  patru kilograme de materiale pirotehnice. Pentru abaterile constatate, poliţiştii au mai aplicat zece sancţiuni contravenţionale, în valoare de 5.500 lei. Controalele poliţiştilor sălăjeni nu se opresc aici şi vor continua atât pe linia armelor de pază şi apărare, a celor de tir şi a armelor de vânătoare, dat fiind faptul că în această perioadă fondul cinegetic sălăjean este un “teren” deosebit de populat de vânători. Mulţi cetăţeni au dorit să afle condiţiile în care pot achiziţiona şi deţine în legalitate, o armă şi muniţia aferentă. IPJ Sălaj ne-a oferit câteva precizări şi informaţii utile pentru a le prezenta celor interesaţi.

Regim special de autorizare a procurării unei arme letale

Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au împlinit vârsta de 18 ani; deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor; nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie ori pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege; nu sunt inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie; sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii; nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente; au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; nu le-a fost anulat în ultimii doi ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art.13 alin.(2)-(5); nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii cinci ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi. Cererea se soluţionează în termen de maximum 45 de zile, în cazul primei autorizări, şi în termen de maximum 30 de zile, în cazul autorizărilor ulterioare.

Arme de apărare şi pază, vânătoare şi tir sportiv

Armele de apărare şi pază –  pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane: demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;

persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăţilor specializate de pază; persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate. Armele de vânătoare – pot fi procurate de către vânători. Armele de tir – pot fi procurate de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânători.  Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. Armele de colecţie – letale, aflate în stare de funcţionare, pot fi procurate numai de către colecţionarii de arme. Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizaţi să comercializeze astfel de arme. 

Pentru mai multe informații în domeniul armelor și munițiilor, ce interesați pot accesa siteul inspectoratului , sj.politiaromana.ro la rubrica “Utile – Acte necesare pentru arme și muniții, sau la Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase”, din cadrul inspectoratului. Adresa de e-mail pentru transmiterea în format electronic a copiei după cartea de identitate este: oug41.2016.arme@sj.politiaromana.ro

 

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment