Comuna Plopiș are stemă nouă

Guvernul României a aprobat în ședința de marți noua stemă a comunei Plopiș. Proiectul stemei s-a aflat în transparență decizională timp de zece zile. Consiliul local al comunei Plopiș a adoptat Hotărârea nr. 30/2013 prin care și-a însușit proiectul de stemă, ce a fost discutat de comisia judeţeană formată din specialişti în istorie, heraldică, sociologie, economie, folclor şi alte domenii a fost supus vizionării şi dezbaterii publice. Proiectul de stemă însoţit de un memoriu justificativ, semnat de prefectul județului Sălaj și președintele Consiliului Județean Sălaj, a fost avizat de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române. Stema comunei Plopiș se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În primul cartier, în câmp de argint, se află un plop verde dezrădăcinat. În al doilea cartier, în câmp roșu se află un fag de aur dezrădăcinat. În vârful scutului se află un luciu de apă vălurit de argint, în câmp albastru. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate sunt: Plopul, fagul și luciul de apă vălurit constituie arma vorbitoare, făcând aluzie la denumirile localităților aparținătoare comunei: Plopiș, Făget și Iaz. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Leave a Comment