Trei absolvenți din Sălaj susțin Evaluarea Națională în cadrul etapei speciale

Trei absolvenți ai clasei a VIII-a susțin Evaluarea Națională în cadrul etapei speciale, conform situației centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Prima probă scrisă, la Limba și literatura română, s-a desfășurat la începutul acestei săptămâni, luni-29 iunie, unde un singur candidat a susținut examenul. Marți, 30 iunie, s-a desfășurat proba la Matematică, unde sunt înscriși doi candidați, iar astăzi, 1 iulie, va avea loc proba la Limba și literatura maternă, unde s-a înscris un singur candidat. Probele încep la ora 9 și se desfășoară în centrul de examen de la Liceul Reformat ”Wesselenyi” Zalău, potrivit reprezentanților ISJ Sălaj. Primele rezultate se vor afișa joi, 2 iulie, până la ora 12, în centrul de examen. Rezultatele elevilor obținute în urma susținerii examenelor naționale vor fi publicate cu anonimizarea numelui și a prenumelui. Contestațiile pot fi depuse în ziua de 2 iulie, în intervalul orar 14 – 20 și pot fi depuse sau transmise prin mijloace electronice. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 4 iulie. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video și sunt organizate cu respectarea tuturor măsurilor de prevenție și protecție stabilite în contextul pandemiei Covid-19. Media generală obținută în urma susținerii Evaluării Naționale are o pondere de 80 la sută în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri, prin cifra de școlarizare aprobată, pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

Leave a Comment