Cursele speciale destinate transportului elevilor din Zalău reintră în circulație

Odată cu redeschiderea școlilor, începând de luni, 8 februarie, societatea Transurbis reintroduce liniile de transport în comun destinate elevilor, după următorul program:

 Linia nr. 1 Transport Elevi “Brădet – Gară” – 7.30, 13.08, 14.08;

 Linia nr. 1 Transport Elevi “Piața Dumbrava Nord – Brădet” – 7.30;

 Linia nr. 1 Transport Elevi “Pompieri – Brădet” – 13.08;

 Linia nr. 2 Transport Elevi “Valea Miții – Benzinăria Mol” – 7.15;

 Linia nr. 2 Transport Elevi “Gară – Valea Miții” – 14.20;

 Linia nr. 6 Transport Elevi “Brădet – Dumbrava Nord” – 7.30, 13.08, 14.08;

 Linia nr. 6B Transport Elevi “Dumbrava Nord – str. Corneliu Coposu – Brădet” – 7.30;

 Linia nr. 6 Transport Elevi “Dumbrava Nord-Brădet” – 13.08.

Reprezentanții societății de transport fac mențiunea că aceste curse sunt destinate exclusiv elevilor. Pentru asigurarea transportului și a altor categorii de călători, aceste plecări au dubluri în programele de circulație. Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, care studiază în Municipiul Zalău, beneficiază gratuit de servicii publice de transport local în municipiu. Pentru a beneficia de gratuitate, elevii vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând SC Transurbis SA, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ. Documente necesare pentru emiterea Titlului de călătorie (se eliberează o singură dată pe an):

  • Cerere și declarație pe propria răspundere pentru eliberarea Titlului/Tichetului gratuit de călătorie (se emit la punctele de eliberare a abonamentelor);
  • Copie carnet de elev emis de unitatea de învățământ din municipiu, vizat cu ștampila pentru anul în curs;
  • Copie act de identitate însoțit de original (pentru elevii peste 14 ani);
  • Copie certificat de naștere însoțit de copie CI/BI al unuia dintre părinți (pentru elevii până la 14 ani);
  • O fotografie tip buletin.

Documente necesare pentru emiterea Tichetului/Titlului lunar de călătorie: Carnet de elev emis de unitatea de învățământ din municipiu, vizat cu ștampila pentru anul în curs. Punctele de eliberare a abonamentelor și Tichetelor/Titlului lunar de călătorie:

Punctele de eliberare a abonamentelor și Tichetelor/Titlului lunar de călătorie:

  • Sediul SC Transurbis,  strada Fabricii, nr. 30A, în intervalul orar 7-13.30; Cartierul Brădet, strada Gheorghe Doja (dispecerat) în intervalul orar 6-23.
  • Clădirea Transilvania din Piața Iuliu Maniu, în intervalul orar 6-22
  • Zona Uz Casnic – strada Armoniei, în intervalul orar 6-22;
  • Gara CFR, în intervalul orar 6-23.

Alte articole

Leave a Comment