Se depun dosare pentru titularizare

Cadrele didactice care au obţinut minim nota 7 la examenul de titularizare, dar ocupă un post pe perioadă determinată, pot depune cereri pentru repartizarea pe perioadă nedeterminată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (titularizare conform art. 253). La această etapă a mobilității personalului didactic pot participa, în vederea primirii statutului de titular începând cu data de 01.09.2018 , în unităţile de învăţământ în care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, cadrele didactice calificate, care au obţinut nota cel puţin 7 (şapte) la fiecare probă a concursului naţional unic de titularizare în învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani. Pot fi repartizați pe perioadă nedeterminată, în ședință de repartizare organizată de inspectoratul şcolar, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) şi are viabilitate, cu respectarea cumulativă a condițiilor generale şi specifice din Metodologie, candidații care au participat la concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat în sesiunile 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau 2017. “Repartizarea pe post didactic sau catedră se realizează în baza celei mai mari medii de repartizare obținute de cadrul didactic în perioada 2012-2017, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), dacă nu a obţinut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, la specialitatea respectivă”, se arată într-o adresă a ISJ. De marţi, 3 aprilie, şi până pe 12 aprilie 2018 se depun dosarele la IŞJ, iar în perioada 4-13 aprilie comisia județeană de mobilitate a personalului didactic şi consilierul juridic al ISJ verifică dosarele candidaţilor. Şedinţa de repartizare pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor art. 253, organizată de inspectoratul şcolar, va fi pe 16 aprilie 2018. În perioada 16-17 aprilie pot fi depuse  contestații la ISJ, referitoare la repartizarea în ședință a candidaţilor, pe 18 aprilie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în perioada 19-27 aprilie vor fi emise şi comunicate deciziile de repartizare a candidaţilor titularizaţi. Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit încă definitivarea în învăţământ, repartizate în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe un post/o catedră publicat(ă) pentru angajare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2018. Cu aceste cadre didactice debutante directorul unităţii de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an şcolar, urmând ca după ce acestea promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ, consiliul de Administraţie să modifice durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în situația în care acești candidați promovează în termen de cel mult 6 (șase ) ani de la ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) examenul pentru definitivarea în învăţământ.

 

Leave a Comment