Şcoli sălăjene evaluate în vederea acreditării, în 2018

25 de unităţi de învăţământ din judeţ au fost selectate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar pentru evaluarea din anul 2018. Unităţile respective au fost considerate acreditate, dar nu au trecut niciodată printr-un proces de autorizare sau acreditare, potrivit unui comunicat al instituţiei. În lista respectivă au fost cuprinse Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, Şcoala Postliceală Sanitară Zalău, Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băseşti” Cehu Silvaniei, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, Liceul Tehnologc „Ioachim Pop” Ileanda, Şcoala Gimnazială nr. 1 Pustă, Şcoala Gimnazială „Bathory Istvan” Şimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială nr. 1 Almaşu, Şcoala Gimnazială nr. 1 Jebucu, Şcoala Gimnazială nr. 1 Băbeni, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Aluniş, Şcoala Gimnazială nr. 1 Camăr, Şcoala Gimnazială nr. 1 Chieşd, Şcoala Gimnazială nr. 1 Coşeiu, Şcoala Gimnazială nr. 1 Cristolţ, Şcoala Gimnazială „Vasile Breban” Crişeni, Grădiniţa cu Program Normal nr. 8 Zalău, Grădiniţa cu Program Prelungit „Piticii Isteţi” Zalău, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 12 Zalău, Grădiniţa cu Program Prelungit „Piticot” Cehu Silvaniei, Palatul Copiilor Zalău, Clubul Copiilor Jibou şi Clubul Sportiv Şcolar Zalău.

„Unităţile de învăţământ respective sunt funcţionale,dar nu au trecut printr-un proces de autorizare sau acreditare care să ateste nivelul calităţii educaţiei furnizate, raportate la indicatorii de performanţă, la standardele de calitate”, ne-au declarat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. În urma vizitei de evaluare externă, ARACIP va acorda punctaje şi calificative, pe baza standardelor de referinţă şi a celor 43 indicatori de performanţă care corespund domeniilor: capacitate instituţională; eficacitatea instituţională şi managementul calităţii.

La finalul evaluării, inspectorii Agenţiei vor acorda şcolilor respective un atestat privind calitatea educaţiei furnizate, atestat care are o valabilitate de cinci ani, motiv pentru care unităţile şcolare sunt, periodic, inspectate de ARACIP. Pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar, ARACIP stabileşte indicele de eficienţă conform „Hărţii naţionale a riscului educaţional”.

Avertismentul evaluatorilor ARACIP

Instituţia îi avertizează pe directorii de şcoli cu privire la demersurile numeroaselor firme de consultanţă, care se adresează școlilor, propunându-le să le furnizeze „la cheie” documentele standard cerute la evaluare, lucru care contravine responsabilității legale a managerilor de școli, de a întocmi propriile documente interne. „Mai mult, prin modul de redactare a acestor documente, cu formulări vagi și foarte generale, valabile pentru orice unitate de învățământ, nu se dă măsura eforturilor concrete pe care fiecare unitate de învățământ le face pentru îmbunătățirea calității. Documentele furnizate de către aceste firme, și nu de către persoanele care fac parte din conducerile școlilor, nu reflectă specificul și nici nevoile de dezvoltare ale unităților de învățământ în cauză”, se arată într-un comunicat al Agenţiei.
ARACIP dezavuează practicile acestor firme, considerându-le “imorale și pentru că induc și mențin, în rândul conducerilor unităților de învățământ, ideea că evaluarea calității este una formală și se reduce la evaluarea unor hârtii”.

Leave a Comment