Reguli speciale pentru începerea noului an școlar

Executivul a adoptat în ședința de miercuri, 19 august, o ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, în unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar. Astfel, în funcție de evoluția situației epidemiologice, Consiliul de administrație al școlii poate propune, în urma consultării Asociației de părinți, ca desfășurarea activității didactice care presupune prezența fizică a antepreșcolarilor, preşcolarilor și elevilor, să se realizeze prin intermediul tehnologiei și a internetului (cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministerului Sănătății (MS) și Ministerului Educației și Cercetării MEC). Următorul pas procedural prevede ca propunerea școlii, avizată de către Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) să fie înaintată Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) în vederea aprobării prin hotărâre. CJSU dispune atât cu privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate, cât și cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de către școală, în funcție de situația epidemiologică.

Reguli pentru învățământul preuniversitar

Actul normativ aprobat stabilește că, în situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară, stabilite de autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene pot solicita autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea activităților didactice. În cazul limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unităţile de învăţământ, ca urmare a deciziei autorităților competente, MEC poate modifica, prin ordin de ministru, numărul de ore alocat disciplinelor de studiu sau modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum și ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa școlară aprobată. În situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educație în unitățile de învățământ, probele prevăzute de lege, din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învățământ, se pot realiza și prin intermediul tehnologiei și a internetului.

Reguli pentru învăţământul superior

În funcţie de situaţia epidemiologică şi de specificul fiecărei universităţi, în anul universitar 2020 – 2021, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, desfăşurarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se stabileşte prin hotărâre a Senatului universitar (cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al MS şi MEC şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică). Desfăşurarea activităţilor didactice implică trei paliere: prezenţa fizică a studenţilor la toate activităţile didactice; prezenţa fizică a studenţilor la anumite activităţi didactice, stabilite conform hotărârii Senatului universitar și suspendarea activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior.

Conform MEC, reluarea activităţilor didactice, suspendate conform procedurii precizate, în condiţii de siguranţă sanitară, se dispune prin hotărâre a Senatului universitar, după obţinerea avizului Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică, care certifică îndeplinirea condiţiilor de siguranţă epidemiologică. În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor, desfăşurarea activităţilor aferente anului universitar 2020 – 2021, conform legii, a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020 – 2021 se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei asistate de calculator şi a internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă. De asemenea, vor fi recunoscute activităţile didactice şi de cercetare prevăzute de lege, precum şi examenele de finalizare a semestrelor şi a studiilor de licenţă şi masterat, susţinerea referatelor şi a tezelor de doctorat, desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi a internetului, în anul universitar 2020 – 2021, în cadrul formelor de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

Alte articole

Leave a Comment