Proiect de ecologizare derulat la Vârșolț

MOTTO: ,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii”

În lunile martie și aprilie ale anului în curs, cadrele didatice împreună cu elevii Școlii Gimnaziale din Vârșolt au desfășurat o serie de activități cu ocazia sărbătoririi Zilei Apei și Zilei Pământului, toate activitățile fiind derulate în cadrul proiectului ,,Să dăm o șansă Pământului, păstrând mediul curat”. Proiectul a fost coordonat de directoarea scolii, prof, Denes Irina, iar colaboratori au fost prof., Meleg Monika, diriginții claselor V-VIII, învățătoarele, prof.Valki Agnes, prof. Vida Janos,prof. Boda Ibolya.
Proiectul educațional privind semnificația zilelor de 22 martie-Ziua Mondială a Apei și 22 aprilie – Ziua Pământului, a urmărit realizarea unor activități cu caracter trandisciplinar care să conducă la formarea unor deprinderi pozitive și a unei atitudini corecte față de mediul înconjurător. Prin activitățile derulate, pe tot parcursul perioadei planificate, s-au avut in vedere efectele benefice dar și influențele negative pe care omul le poate avea față de mediu.
Scopul proiectului a fost cunoaşterea şi înţelegerea unor componente şi procese ale lumii vii utilizate de către om şi consecinţele asupra mediului, stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător, dezvoltarea capacității de cunoaștere și întelegere a realității din mediul înconjurator,precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia.
Proiectul a cuprins o serie de activități ce s-au desfășurat pe parcursul unei luni, respectiv dezbateri pe teme ecologice, activitati artistice şi practice, activitate practică- reciclarea deșeurilor, ecologizare în jurul Lacului Vârșolț, ecologizare în jurul pădurii și pășunii din sat, plantare de flori, vizită la Mlaștina Iaz( arie protejată), prezentare power -point- Ziua Pământului.

Prof. Mirela Deac, Școala Gimnazială Vârșolț

Leave a Comment