Profesorii vor preda doar după auxiliarele alese de părinţi

Asociaţiile de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi vor exprima acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse de profesori şi vor întreprinde demersurile necesare punerii în practică a deciziilor, potrivit noii modalităţi de utilizare în şcoli a auxiliarelor.

În funcţie de nevoile specifice fiecărui ciclu de învăţământ, cadrele didactice selectează auxiliarele didactice din lista celor aprobate de CNEE. Acestea sunt centralizate de către diriginte, care le prezintă adunării generale a părinţilor. Adunarea generală a părinţilor hotărăşte susţinerea cadrelor didactice şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile, auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor. Ulterior, Consiliul reprezentativ al părinţilor din fiecare unitate de învăţământ îşi exprimă acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse de cadrele didactice şi întreprinde demersurile necesare punerii în practică a deciziilor luate de părinţi, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar. Cadrele didactice vor fi informate prin intermediul consiliilor profesorale în legătură cu aceste demersuri.

Peste 1.200 de titluri de auxiliare didactice au fost acceptate, în cadrul procedurii de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice în vederea utilizării la clasele de preşcolari şi elevi, au anunţat reprezentanţii Ministerului Educaţiei.
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare a finalizat prima sesiune de aprobare sau avizare a auxiliarelor didactice pentru preşcolari şi elevi, după ce a analizat 1.464 de titluri: 227 – învăţământ preşcolar, 790 – învăţământ primar, 316 – învăţământ gimnazial, 130 – învăţământ liceal şi unul – învăţământ postliceal. Dintre acestea, au fost admise 1.241 de titluri, iar 223 au fost respinse.
Acestea din urmă pot fi repuse în vederea reevaluării în cea de-a doua sesiune.

Leave a Comment