Profesorii sălăjeni sunt obligați să respecte de-acum un cod de etică

Profesorii din școli au de-acum un cod de etică pe care trebuie să-l respecte. Recent, s-a stabilit un cod de etică ce prezintă, în mare parte, un set de principii și de norme de purtare pe care profesorii din învățământul preuniversitar trebuie să-l respecte. Codul de etică al profesorilor este inclus într-un act normativ al Ministerului Educației Naționale (MEN) și este aplicabil încă de la publicarea sa în Monitorul Oficial.

După acest început de an școlar, Ministerul a stabilit codul de etică al profesorilor din școli prin Ordinul MEN nr. 4.831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, act publicat joi în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 844 și care deja se aplică de la apariție.

Codul de etică presupune un ansamblu de reguli morale și de atribuții pe care un profesor trebuie să le îndeplinească pe parcursul anului școlar. Potrivit codului de etică, un profesor trebuie să aibă imparțialitate și obiectivitate. El are în vedere responsabilitatea socială, morală și profesională. Profesorul promovează și respectă interesul superior al copilului. Un cadru didactic dispune de integritate morală și profesională. Un profesor nu se abate de la onestitate, toleranță și are autonomie personală.

În relația cu elevul, de exemplu, profesorul trebuie să-i ofere atât protecție fizică, cât și morală și psihică. Acesta trebuie să sesizeze orice formă de violență verbală sau fizică, oricare formă de discriminare, neglijență sau exploatare asupra elevului. Mai mult decât atât, profesorul trebuie să țină cont și de alte îndatoriri importante, cum ar fi supravegherea elevilor atât pe parcursul activităților desfășurate în școală, cât și în afara acesteia. Profesorul prețuiește elevul prin asigurarea lui de egalitate în șanse. Tot cadrul didactic recunoaște și oferă meritul personal al elevului, conform codului de etică.

Un profesor trebuie să-i recomande elevului materiale școlare, deschise și gratuite, nu să impună elevului materiale școlare contra cost. Totodată, în ceea ce privește „atențiile”, profesorul nu are voie să accepte bunuri materiale ori sume de bani din partea unui elev pentru serviciile educaționale oferite.

Cât despre relațiile colegiale ale profesorilor, acestea se bazează pe onestitate, solidaritate, cooperare, respect și competiție loială. Așa cum se precizează în ordinul MEN, profesorul „acționează pentru combaterea fraudei intelectuale, inclusiv a plagiatului (…). El evită denigrarea și discriminarea în relațiile cu ceilalți colegi”.

Conform Legii educației, profesorul poate primi sancțiuni dacă nu respectă codul de etică. El poate fi sancționat cu avertisment scris, cu reducerea temporară a salariului, cu suspendarea din funcție ori, mai grav, cu concedierea disciplinară.

Alte articole

One Thought to “Profesorii sălăjeni sunt obligați să respecte de-acum un cod de etică”

  1. Anonim

    „Profesorul prețuiește elevul prin ASIGURAREA LUI DE EGALITATE ÎN ȘANSE. Tot cadrul didactic recunoaște și OFERĂ MERITUL PERSONAL AL ELEVULUI, conform codului de etică.”
    În ce limbă este scris, în dăncileză?

Leave a Comment