Profesorii metodiști, plătiţi de cinci ori mai bine

Profesorii metodişti vor fi plătiţi pentru o oră de activitate de cinci ori mai mult decât dacă ar preda la clasă, începând din acest an şcolar. Până acum activitatea metodiştilor nu era plătită.

Metodiştii trebuie să fie cadre didactice cu experienţă, cunoscute pentru rezultatele bune obţinute în instruirea şi educarea elevilor, cu o bună pregătire metodică şi de specialitate. Pe lângă inspecţiile curente şi speciale pentru gradele didactice, profesorului metodist i se repartizează o zonă unde trebuie să efectueze inspecţii de specialitate şi să desfăşoare activităţi metodice. În urma acestora, conform fişei postului, trebuie să prezinte Inspectoratului Şcolar un raport care să cuprindă o analiza, fişele de asistenţă la lecţie, precum şi fişele pentru inspecţia de specialitate corespunzătoare. Profesorii metodişti efectuează inspecţii şcolare de specialitate, monitorizează şi consiliază cadrele didactice debutante; participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare la nivelul judeţului; la solicitarea inspectorului şcolar, se implică în activităţile desfăşurate la nivelul judeţului (comisii de evaluare, comisii de concurs

One Thought to “Profesorii metodiști, plătiţi de cinci ori mai bine”

  1. Metodiştii trebuie să fie cadre didactice cu experienţă, cunoscute pentru rezultatele bune obţinute în instruirea şi educarea elevilor, cu o bună pregătire metodică şi de specialitate.

    sau sa aiba sustinerea politica potrivita ! si cred ca asta este pana la urma cel mai important !

Leave a Comment