Posturi de conducere vacante în școli și licee din Sălaj

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj organizează, în 31 iulie, o serie de interviuri pentru ocuparea prin detașare în interesul învățământului, în anul școlar 2019-2020, a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județ.

Pe lista posturilor vacante sunt 28 de posturi director, în unitățile de învățământ din Aghireș, Almașu, Jebucu, Băbeni, Bănișor, Aluniș, Carastelec, Coșeiu, Cuzăplac, Dragu, Gîrbou, Halmășd, Panic, Ileanda, Letca, Lozna, Mirșid, Măeriște, Românași, Nușfalău, Zalău – Palatul Copiilor, Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța cu povești” și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Jibou – Clubul copiilor, Pusta, Sîg, Șimișna și Zalha și șapte posturi de director adjunct la: Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Bobota, Liceul Tehnologic „Cserey Goga” Crasna, Liceul Tehnologic nr.1 Nușfalău, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, Liceul Tehnologic nr. 1 Sîg și Lceul Tehnologic nr.1 Sărmășag.

 Înscrierile continuă până miercuri, 24 iulie

Pentru înscrierea la interviu candidații vor depune la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, în perioada 17-24 iulie 2019, un dosar plic care va conține cerere (anexa l). Acordul pentru detașarea în interesul învățământului pe funcția de director/director adjunct în anul școlar 2019- 2020, CV-ul, însoțit de documentele care justifică îndeplinirea cumulativă a condițiilor de participare la interviu, precum și planul operațional managerial 2019-2020 al unității de învățământ pentru care candidează.

Planul operațional managerial pentru anul școlar 2019-2020 se va depune în plic sigilat. În data de 26 iulie 2019 se va afișa rezultatul evaluării dosarelor depuse și programarea pentru proba de interviu.

La interviu candidații vor prezenta în fața comisiei o copie a planului operațional managerial depus în dosarul de înscriere.

 Calificativ FB timp de patru ani, fără cadre certate cu morala sau foști colaboratori ai Securității

Potrivit anunțului făcut de ISJ Sălaj, la interviu pot participa persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolarsunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.712077, cu modificările și completările ulterioare; sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor; dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale;

Nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin.(3) din Legea nr.5712003 – Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art.234 alin. (1) din Legea nr.712077 cu modificările și completările ulterioare; nu au avut statutul de ,,lucrător al Securității” sau ,,colaborator al Securității”.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment