Peste 400 de candidați la concursul de titularizare din Sălaj

Peste 400 de candidaţi din Sălaj s-au înscris la concursul de Titularizare din acest an, potrivit datelor postare pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Inspecțiile la clasă și probele orale se desfășoară în perioada 10 mai-29 iunie, pentru ca în 11 iulie profesorii care doresc să obţină un loc stabil la catedră să susţină şi proba scrisă. În judeţ sunt disponibile câteva sute de posturi de posturi.
Înscrierea candidaţilor la concurs a avut loc în perioada 20 aprilie-3 mai, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei curente, iar etapa de verificare a dosarelor şi de validare a fişelor de înscriere s-a derulat în perioada 4-9 mai 2018. Rezultatele vor fi afişate pe 17 iulie, iar notele finale, în urma contestaţiilor, vor fi comunicate pe 24 iulie.

Conform metodologie de examen, pentru a fi angajaţi pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota şapte atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru a fi angajaţi pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota cinci atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Un candidat a avut dreptul de a se înscrie la concurs în unul sau mai multe judeţe, iar repartizarea pe posturi se va face prin şedinţă publică, în ordinea notelor obţinute la examen, se mai arată în metodologia aprobată de MEN.

Concursul constă în probă practică şi/ sau inspecţie specială la clasă şi proba scrisă. Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/ catedre vacante/ rezervate în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, clase/grupe cu deficienţi de vedere, precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e).

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. Proba scrisă se evaluează prin note de la 1 la 10.
Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.
Anul trecut, mai puțin de jumătate dintre dascălii sălăjeni care au participat la concursul de titularizare pe post din acest an au reuşit să obţină cel puţin nota 7 la proba scrisă. Doar două cadre didactice au fost notate cu 10. Este vorba despre Roxana Gabriela Bolog, o viitoare învăţătoare, şi de Miklos Csilla, o viitoare profesoară de educaţiei fizică şi sport. Cea dintâi este, de altfel, singurul candidat care a primit nota 10 şi la inspecţia specială în profilul postului.

Leave a Comment