Peste 400 de absolvenți s-au înscris la Bacalaureatul de toamnă

Peste 430 de elevi din județul Sălaj urmează să susțină, începând cu cea de a doua jumătate a lunii în curs, Bacalaureatul de tomană.

Examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, începe cu proba scrisă la Limba română, care este programată pe data de 16 august. Absolvenții de clasa a XII-a s-au putut înscrie pentru sesiunea în perioada 18-25 iulie, în Sălaj fiind vorba de 433 de absolvenți. Proba obligatorie a profilului are loc în 17 august, iar proba la alegere a profilului și specializării este programată în 18 august. Pentru proba la alegere, candidații au de ales între mai multe discipline de examen, în funcție de profilul fiecăruia: Anatomie și fiziologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie și Filosofie.

Calendarul Bacalaureatului de toamnă

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe a avut loc în perioada 18-25 iulie. Bacul de toamnă începe în 16 august cu Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă și continuă în: 17 august – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă; 18 august – Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă; 19 august 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă; 22 – 23 august – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A; 24 august – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B; 25 august -Evaluarea competențelor digitale — proba D; 26 și 29 august – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C și 31 august – afișarea rezultatelor la probele scrise, până la ora 12 și depunerea contestațiilor în intervalul orar orele 12 – 18. De asemenea, în perioada 1 – 2 septembrie se vor rezolva contestațiile, iar în 3 septembrie vor fi afișate rezultatele finale.

Condițiile pentru a promova examenul de Bacalaureat

Pentru a promova examenul de Bacalaureat un elev trebuie să-și fi echivalat sau recunoscut (după metodologia de Bacalaureat 2022) toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; să susţină toate probele scrise şi să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; să obţină media generală 6 (cel puţin) la probele scrise. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. Acolo unde candidaţii obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6.

foto cu caracter informativ

Leave a Comment