Peste 180 de elevi din Sălaj primesc ”Bani de liceu”

Peste 180 de elevi din județul Sălaj sunt beneficiari ai programului ”Bani de liceu” pentru anul școlar 2021-2022. Ministerul Educației a afișat recent listele beneficiarilor programului precizat pentru anul școlar 2021-2022, iar 185 de elevi de la mai multe unități de învățământ din județ urmează să primească 250 de lei lunar. În anul școlar precedent, pe lista beneficiarilor s-au aflat 214 elevi sălăjeni. De precizat este faptul că începând cu anul școlar 2018-2019, fiecare beneficiar primește lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 de lei lunar. La nivel naţional au fost depuse peste 22.000 de solicitări pentru a primi acest sprijin, eligibili fiind elevii care provin din familii cu un venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei, numărul beneficiarilor la nivel naţional fiind de 22.853 de elevi. Ajutorul este destinat elevilor care urmează învăţământul liceal, cursuri de zi, însă au acces doar cei în cazul cărora venitul maxim pe membru de familie este de 500 de lei pe lună. Atât cuantumul ajutorului financiar, cât și plafonul maxim de acordare au fost majorate, de la 180 la 500 de lei. La stabilirea venitului brut lunar/membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei, în ultimele luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia alocaţiei de stat, a alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii sau sociale.

Foto cu caracter informativ

Leave a Comment