Peste 130 de locuri, neocupate în liceele din Sălaj

Peste 1000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a din Sălaj au fost repartizați în învăţământul liceal de stat, în anul școlar 2021 – 2022, în prima etapă de repartizare computerizată. În județ au fost repartizați 1043 de elevi (99,4 la sută) în învățământul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate. Astfel, la profil Real și Uman au fost repartizați 680 de candidați, iar la profil Tehnic, Servicii și Resurse naturale și protecția mediului au fost repartizați 363 de candidați. Cei peste 1000 de candidați au depus în total 7602 de opțiuni. Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate: 136 de elevi la specializări vocaționale; cinci elevi pe locurile speciale, rezervate candidaților de etnie rromă; opt elevi pe locurile rezervate candidaților cu CES;  nouă elevi în învățământul special și 239 de elevi la învățământ profesional. Potrivit calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, până în 28 iulie candidații repartizați în prima etapă vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși. Șase elevi nu au putut fi admiși în prima etapă, întrucât nu au completat suficiente opţiuni. Aceștia vor intra în a doua etapă de repartizare computerizată și vor completa, în perioada 29 iulie – 5 august, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25 – 28 iulie) și de candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. În intervalul 9 – 11 august, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată. În total, în județul Sălaj au rămas disponibile pentru etapa a doua 139 de locuri.

Leave a Comment