MATEMATICA. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică Clasele III – VI 

Motto: „Matematica nu înseamnă calcul. Calculul este făcut de mașinile de calcul. Matematicii îi aparține fantezia, imaginația, demonstrația. Toate au un caracter pur uman și nu pot fi făcute decât de oameni”.

Grigore C. MOISIL (1906 – 1973), matematician român

În timpul nefericitei pandemii de coronavirus (COVID-19), învățământul românesc a suferit și suferă, aproape, în toate planurile, din cauza alternanței desfășurării acestuia: cu prezență fizică la clasă sau online. Cei mai păgubiți sunt elevii. Ca atare, pentru îmbunătățirea calității învățământului, a creșterii cunoștințelor elevilor, multe cadre didactice au scris/editat diverse materiale de studiu: lucrări specifice, auxiliare didactice, suport de curs, fișe de lucru, teste de evaluare etc.

Printre acestea se află și Cristina-Georgeta TEIERU – profesoară pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „SILVANIA” din orașul  Șimleu Silvaniei, care, spre sfârșitul anului 2021, a scris și a publicat auxiliarul didactic „MATEMATICA. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică. Clasele III – VI”. Domnia sa deține gradul didactic I (1993), fiind absolventă a Liceului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca (1985) și a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (2008), având un masterat la această universitate (2008-2010). În plus, are o bogată și rodnică activitate instructiv-educativă, atât curriculară, cât și extracurriculară, bucurându-se de respectul elevilor, părinților acestora și colegilor/colegelor, precum și de aprecierea conducerilor școlii și Inspectoratului Școlar Județean Sălaj.

Acest auxiliar didactic se alătură celorlalte 12, publicate de Cristina-Georgeta Teieru între anii 2003-2021. Are 73 de pagini, cu 10 capitole. După un „Cuvânt-înainte”, profesoara  amintește, detaliat, pașii care trebuie parcurși în rezolvarea unei probleme: analizele enunțului și conținutului; stabilirea planului de rezolvare; redactarea planului de rezolvare; verificarea răspunsului. În primele patru capitole sunt prezentate considerații generale adecvate, exemple de probleme care pot fi rezolvate prin metodele: figurativă (grafică); comparației; ipotezelor; mersului invers. Apoi, în capitolele V-X, se găsesc multiple exemple de probleme: de amestec și aliaj; de mișcare (în același sens sau în sensuri contrare); cu mărimi proporționale (părți direct proporționale, părți invers proporționale și părți luate perechi care formează rapoarte date); geometrice; care se rezolvă folosind regula de trei simplă (direct proporționale și invers proporționale) și trei compusă (metoda reducerii la unitate și cea a proporțiilor); nonstandard. La sfârșit, este redată bibliografia.

Evidențiez faptul că redactarea, coperțile și tehnoredactarea computerizată aparțin autoarei acestui auxiliar didactic, care are descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României.

Iată ce scrie profesoara Cristina-Georgeta Teieru în „Cuvânt-înainte”, de care am pomenit: „O importantă parte din timpul lecțiilor de matematică în ciclul primar este folosită  pentru rezolvări de probleme, prin care elevul pătrunde mai adânc în înțelegerea celor studiate și prin care capătă deprinderi de muncă intelectuală foarte necesare în viață. Lucrarea «Matematică. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică» se înscrie pe linia eforturilor tot mai mari din ultima vreme, de a oferi elevilor lucrări care să vină în sprijinul lor pentru aprofundarea cunoștințelor de matematică. Această lucrare se adresează elevilor ciclului primar și nu numai, cadrelor didactice, părinților. Spre deosebire de alte culegeri de probleme, autoarea urmărește metode specifice folosite în rezolvarea diverselor tipuri de probleme de aritmetică, imprimând lucrării un pronunțat caracter de originalitate. Aceste metode sunt prezentate și comentate la începutul fiecărui capitol al culegerii și ilustrate prin probleme rezolvate și completate cu un număr de probleme propuse spre rezolvare. Atât prin originalitatea și diversitatea lor, dar și prin conținutul lor prezentat atractiv, problemele acoperă toată programa aritmeticii ciclului primar. În ceea ce privește gradul de dificultate, e cuprinsă o gamă largă de probleme, fiind prezentate atât probleme accesibile tuturor elevilor, dar și un număr remarcabil de probleme cu un grad ridicat de dificultate, multe vizând perspicacitatea și inventivitatea elevilor rezolvitori. În același timp, culegerea poate fi un îndrumar prețios pentru învățători și profesori, în activitatea la clasă. Prin anumite probleme cu nivel mai ridicat de dificultate, lucrarea se adresează și elevilor care se pregătesc pentru concursurile de matematică. Urez mult succes elevilor, învățătorilor și părinților în rezolvarea tuturor problemelor din culegere”.

Pentru cei interesați, acest auxiliar didactic se va găsi la Biblioteca Județeană Sălaj „Ioniță Scipione Bădescu” din municipiul Zalău și la Biblioteca Orășenească „Alexandru Sterca- Șuluțiu” din Șimleu Silvaniei.

Prof. Marin ȘTEFAN

Leave a Comment