Liceele de prestigiu din judeţ pot deveni Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei

Liceele de prestigiu din judeţ, cu rezultate în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de informatică, au posibilitatea de a primi titulatura de Centru de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei (CETI), prin intermediul unui proiect derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale, cu sprijinul Guvernului Japoniei.

60 astfel de centre vor funcţiona în toată ţara, iar fiecare va beneficia de un laborator dotat cu 26 de calculatoare performante şi o tablă interactivă.

Proiectul are ca obiectiv asigurarea condiţiilor optime de pregătire şi dezvoltare a elevilor din clasele IX-XIII capabili de performanţe înalte.

Ministerul de resort a aprobat recent criteriile de selecţie a liceelor care pot deveni Centre de Excelenţă în Tehnologia Informaţiei.

Pentru a fi eligibil, un liceu trebuie să îşi asume îndeplinirea mai multor condiţii (program de cel puţin 10 ore/săptămână adresat copiilor din comunitate interesaţi să participe la activităţi, pe o durată de cel puţin doi ani de la data punerii în funcţiune a centrului, formarea de cadre didactice).

Procesul de selecţie a liceelor va avea două etape. Prima etapă se va încheia cu desemnarea a câte un centru la nivelul fiecărui judeţ. Dintre criteriile care vor fi luate în calcul menţionăm: existenţa profilului matematică-informatică, intensiv informatică, elevi cu rezultate la olimpiadele de profil, profesori pregătitori ai lotului naţional de informatică etc. Etapa a II-a presupune o evaluare efectuată de o comisie naţională în urma căreia vor fi selectate încă 13 centre la nivel naţional, din regiunile mai puţin dezvoltate, care obţin cele mai bune punctaje şi respectă principiul conform căruia, în fiecare judeţ, nu pot fi mai mult de două centre.

Potrivit ministerului de resort, implementarea acestui proiect porneşte de la modelul japonez de a preda această disciplină şi de la necesitatea înfiinţării în ţara noastră a unor centre care să ofere elevilor o pregătire avansată, calificată şi centrată pe aptitudinile şi nevoile lor de instruire, respectiv pe stimularea creativităţii.

Leave a Comment