Înscrierea în clasa pregătitoare, obligatorie

Clasa pregătitoare va funcţiona în învăţământul primar şi în anul şcolar ce urmează, în aceasta putând fi înscrişi copiii cu vârste de la 6 ani. Există, însă, unele modificări faţă de sistemul actual: părinţii vor putea opta pentru înscrierea copiilor fie la şcoală, fie la grădiniţă, dar vor fi obligaţi să-şi înscrie odraslele în această clasă pregătitoare înainte să ajungă în clasa I.
Aproximativ 1.600 de copii au fost înscrişi, anul acesta, în clasele pregătitoare înfiinţate la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ. Pentru aceasta, au fost dotate cu mobilier adecvat un număr de 107 clase pregătitoare. Două dintre aceste clase sunt pentru învăţământul special, iar aproximativ 40 funcţionează în sistem simultan.
Inspectorul şcolar de specialitate, Rodica Costache, a declarat că, potrivit estimărilor efectuate, în anul şcolar următor ar putea fi înfiinţate mai multe clase pregătitoare faţă de numărul claselor existente la ora actuală. „Pentru anul viitor şcolar ne aşteptăm la o creştere a numărului de clase pregătitoare, la 139 de clase faţă de 107 câte sunt la această dată. Implicit, avem acum cu aproximativ 600 de copii pentru mai mult decât în anul şcolar anterior, lucru care se datorează faptului că mulţi au rămas neînscrişi în clasa pregătitoare, la vremea respectivă”, a declarat Rodica Costache.
Cu toate acestea, sunt unele excepţii. În cazul în care un copil are vârsta de 6 ani, dar părintele nu doreşte înscrierea în clasa pregătitoare, acesta trebuie să facă dovada că respectivul copil nu corespunde pentru această formă de învăţământ.
Metodologia de înscriere în clasele pregătitoare urmează a fi aprobată până cel târziu la data de 31 martie, care prevedă că organizarea clasei pregătitoare va fi mai flexibilă din punct de vedere al locului de desfăşurare a activităţii. Altfel spus, directorul şcolii va prezenta părintelui oferta pentru clasa pregătitoare în funcţie de spaţiile disponibile, respectiv în şcoală sau în grădiniţă. Cu toate acestea, indiferent dacă vor învăţa la grădiniţă sau la şcoală, activitatea se va desfăşura după acelaşi curiculum, deja stabilit pentru clasa pregătitoare, cu personal calificat pentru învăţământul primar.
Vor fi, însă, anumite criterii de departajare în cazurile în care părinţii vor opta pentru o altă şcoală sau grădiniţă decât cea arondată domiciliului. Perioada de înscriere pentru clasele pregătitoare este prevăzută pentru luna aprilie.
Autorităţile centrale susţin că vor aloca, până la începutul anului şcolar, resurse financiare pentru achiziţionarea mobilierului şcolar şi materialelor didactice necesare dotării claselor pregătitoare. Se estimează că în această direcţie se vor aloca 24 de milioane de lei.

Alte articole

Leave a Comment