Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului

 Cea de-a doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în perioada 24 august – 5 septembrie. Noul calendar a fost aprobat printr-un ordin de ministru. Înscrierea candidaţilor este programată în intervalul 13 – 24 iulie. Documentele tip de înscriere, completate şi semnate, pot fi depuse la secretariatele unităţilor de învăţământ, centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poştă, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unităţilor de învăţământ. Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 – 27 august, astfel: 24 august – proba la Limba şi literatura română; 25 august – proba obligatorie a profilului; 26 august – proba la alegere a profilului şi specializării și 27 august – Limba şi literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării  echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se pot realiza în zilele de 28 şi 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unităţile de învăţământ liceal vor calcula mediile candidaţilor şi vor asigura echivalarea, respectiv recunoaşterea nivelurilor de competenţă, la probele de profil din cadrul examenului naţional de Bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice. Primele rezultate la probele scrise vor fi afişate pe 2 septembrie, până la ora 12, iar contestațiile se pot depune în aceeaşi zi, în intervalul orar 14 – 20. La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui şi a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD). Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic sau electronic. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun transmit electronic şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (3-4 septembrie) vor fi comunicate sâmbătă 5 septembrie. Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este cel puţin 6.

Prima sesiune – rata de promovabilitate a crescut de la 61,24 la 61,89 la sută.

În prima sesiune de bacalureat, după soluționarea contestațiilor, în județul Sălaj rata de promovabilitate a crescut de la 61,24 la sută la 61,89 la sută. Astfel, au promovat, în total 1.054 de candidați dintre care: 330 cu medii cuprinse între 8 şi 8, 99 (31,31 la sută), 283 cu medii între 7 şi 7, 99 (26,85 la sută), 228 cu medii între 6 şi 6,99 (21,63 la sută) și 206 cu medii între 9 şi 9, 99 (19,54 la sută). La prim sesiune de bacalaureat în județ s-au înscris 1.784 de absolvenţi: 1.540 din promoţia 2018-2019 şi 244 din promoţiile anterioare. Au fost prezenţi, în total, 1.703 candidaţi, 81 au fost absenţi și niciunul eliminat. Înainte de contestații, au promovat 1.043 de candidați (61,24 la sută).

One Thought to “Încep înscrierile pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului”

  1. Prieten

    Rata de promovare, Augusta! Nu de promovabilitate!

Leave a Comment