Încep înscrierile pentru admiterea în școlile de agenți de poliție

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost stabilit calendarul admiterii în școlile de pregătire a agenților de poliție, aceasta după ce admiterea care trebuia să fie programată luna aceasta a fost amânată. Conform calendarului stabilit la nivelul ministerului, admiterea în învățământul postliceal din M.A.I. în acest an se va face astfel:

Depunerea cererilor de înscriere va avea loc între 1 și 14 februarie; depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare se va face până în 24 februarie; evaluarea psihologică – până în 22 februarie; desfășurarea probelor fizice va avea loc între 5 și 13 martie; desfășurarea probei scrise: 15 martie; examinarea medicală se va face între 17 și 30 martie, iar  afișarea rezultatelor finale se va face până la 31 martie. Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu și să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Îndeplinirea acestei ultime condiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv, acesta find eliminat din concurs.

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. Alte condiții obligatorii: candidatul să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt: să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

 

 

 

 

 

Leave a Comment