Încă 40 de profesori, selectaţi să devină experţi în management educaţional

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj a publicat lista candidaţilor admişi după evaluarea portofoliilor în cadrul celei de-a 9-a serii a concursului pentru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional (CNEME), sesiunea 2015. Lista cuprinde 40 de cadre didactice promovate în urma celei de-a doua etape. „Pentru cele 73 de locuri disponibile s-au înscris în aplicaţia online 56 de cadre didactice. În perioada 5 – 6 octombrie şi-au depus portofoliile 47 de candidaţi, din care trei s-au retras la cerere. Evaluarea portofoliilor s-a realizat în intervalul 9 -15 octombrie de către o comisie constituită la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj”, a precizat purtătorul de cuvânt al instituţiei, Marcel Lucaciu.
Din cei 44 de candidaţi, 40 au fost declaraţi admişi şi patru respinşi, un candidat nu a întrunit punctajul minim necesar -70 din 100 puncte, iar ceilalţi trei nu au respectat condiţiile prevăzute de Metodologie privind evaluarea portofoliilor. Validarea rezultatelor, în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar, şi afişarea lor s-au realizat la finele săptămânii trecute.
Potrivit Legii Educaţiei Naţionale, la concursurile pentru ocuparea unei funcţii de conducere în învăţământ, inclusiv cele de directori, directori adjuncţi, inspectori şcolari, pot participa doar experţii în management educaţional. Actualizarea legii din 2012 a coincis cu înscrierea a zeci de profesori din Sălaj la aceste selecţii.
Eventualele contestaţii pot fi depuse în perioada 19 – 23 octombrie 2015, urmând ca rezultatele finale să fie publicate în 3 noiembrie.
Înscrierile online au fost derulate pe site-ul Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional, în perioada 21 septembrie – 5 octombrie. Depunerea portofoliului cu documente s-a făcut la sediul ISJ Sălaj – secretariat, în intervalul 5-6 octombrie.
Potrivit metodologiei, la acest concurs a putut participa orice cadru didactic care a îndeplinit cumulativ mai multe condiţii şi anume: dovada acumulării a 60 de credite transferabile, în cadrul unor masterate vizând managementul educaţional; este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II; a obţinut calificativul „FB” în ultimii patru ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar 2014 – 2015; nu a suferit condamnări penale şi nu a fost exclus din Registrul Naţional al experţilor în management educaţional. În judeţul Sălaj, începând din anul 2012, 395 de cadre didactice au dobândit calitatea de expert în management educaţional.

Leave a Comment