În Sălaj, rată de promovare de 27,53 la sută la Bacalaureatul de toamnă

Peste 27 la sută din elevii care au susţinut Bacalaureatul de toamnă în judeţul Sălaj au reuşit să promoveze examenul. Puţin peste 100 de candidaţi din cei 385 prezenţi au obţinut medii de trecere.

S-au afişat rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele Examenului Național de Bacalaureat, în sesiunea august-septembrie, iar în judeţul Sălaj, rata cumulată de promovare, înainte de contestații, este de 27,53 la sută, mai mică comparativ cu sesiunea de toamnă de anul trecut (28,70 la sută). La nivel național rata este 30,3 la sută (față de 31,5 la sută în toamna anului trecut). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 28,51 la sută, iar pentru promoțiile anterioare – 25,71 la sută. În Sălaj, au promovat 106 candidați, dintr-un total de 385 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 71 de candidați provin din promoția curentă, iar 35 de candidați sunt din promoțiile anterioare. Un candidat, din promoția curentă, de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, a obținut nota 10 (zece) la proba scrisă de Limba și literatura română. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), contestaţiile pot fi depuse sau transmise, marţi – 31 august, până la ora 18 inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora. Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 3 septembrie, iar pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea şi obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

 Foto cu caracter informativ

Leave a Comment